Vyhodnotenie jarných súťaží 2012 | Strom života

Vyhodnotenie jarných súťaží 2012

31.marec bol termínom uzávierky až troch jarných súťaží vyhlasovaných Stromom života (Tajomstvo stromu, Moja voľba, Týždeň pre vodu). Iste mnohí z vás už netrpezlivo čakali na vyhodnotenie, ktoré nebolo vôbec jednoduché, keďže nám od Vás prišlo veľké množstvo pekných súťažných prác.

Porota vyhodnotila dňa 14. apríla 2012 súťaže nasledovne:


Tajomstvo stromu

Do výtvarnej súťaže, kde  mali deti za úlohu ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť skryté významy stromu sa zapojilo až 28 Klubov. Porota vybrala najkrajšie a najoriginálnejšie práce v dvoch vekových kategóriach.

1.kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov)

1. miesto 2. miesto 3. miesto
Lukáš Pribula
9 rokov
Klub Ekomoment z Fričoviec
Ondrej Ondrisek
9 rokov
Klub Turistický z Prievidze
Samuel Genčúr a Kristián Dzurus
10 rokov

Klub Poloma

2.kategória – druhý stupeň ZŠ a stredná škola (11-16 rokov)

1. miesto 2. miesto 3. miesto
Saskia Marcinová
13 rokov
Klub Mládnik z Humenného
Ivana Štefániková
13 rokov
Klub Stromáčik zo Sv. Antona
Samuel Lukšo
13 rokov
Klub Melčice Lieskové

Ocenení jednotlivci získavajú výtvarné pomôcky a iné hodnotné ceny.

Ostatné zaujímavé práce si môžete pozrieť TU.Moja voľba

Svoje názory na environmentálne témy vyjadrovali deti formou literárnych diel. 10 Klubov nám zaslalo dohromady 34 prozaických i poetických dielok.  Porota vybrala najlepšie práce tiež v dvoch vekových kategóriach.

1.kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov) 2.kategória – druhý stupeň ZŠ a stredná škola (11-16 rokov)
Výherca 1. miesto 2. miesto 3. miesto 3. miesto
Boris Ovšonka
9 rokov
Klub Lipka z Matiašoviec
Jakub Uberlauer
13 rokov
Klub Mládnik z Humenného
Alexandra Lacková
11 rokov
Klub Fándlyho stromáci zo Serede
Diana Mundíková
11 rokov
Klub Mládnik z Humenného
Sebastián Reviľak
13 rokov
Klub Mládnik z Humenného

Ostatné literárne dielka si môžete prečítať TU.Týždeň pre Vodu

Ekovýchovná súťaž pri príležitosti svetového dňa vody (22.marec) pebiehala v dňoch 19. – 25. marec. Deti počas týždňa riešili rôzne úlohy, kde merali kyslosť zrážok, sledovali vodné zdroje, robili pokusy a upozorňovali na dôležitosť vody. Do súťaže sa zapojilo 13 Klubov, z ktorých porota vybrala 3 najlepšie, ktoré získavajú od Stromu života akváriá. Ostatné zapojené Kluby, ktoré splnili podmienky súťaže získajú diplomy.

 Víťazné Kluby a ukážky ich prác:
Klub Strom života pri ZŠ s MŠ Valaská Dubová
fotografie, pracovné zošity a kresby
Klub Leustach z Alekšiniec 1.stupeň, 2.stupeň
Klub Horehronček zo Šumiaca

Ukážky  prác ostatných zapojených Klubov si môžete pozrieť TU.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory