2012 máj | Strom života

Archív - máj, 2012

Usilujeme sa o to, aby sme pomáhali našim členom

Strom života v spolupráci s organizáciou TechSoup ponúka Vedúcim Klubov Stromu života s platným členstvom zapožičanie legálneho softvéru Microsoft za jednorazový symbolický poplatok. Symbolický poplatok predstavuje výraznú zľavu oproti predajnej cene a týka sa softvéru Windows a Office.     Vedúci Klubov Stromu života si môžu zapožičaný softvér nainštalovať na svojom súkromnom počítači. Podmienkou je, že […]

Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

Mesto Angers, nachádzajúce sa vo francúzskom regióne Loire, leží v území, kde sa stretávajú 4 rieky. Mesto má niekoľko mestských častí a žije v ňom 270 tisíc obyvateľov. Od roku 1970 je popri brehoch riek vybudovaná diaľnica, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti. V roku 1996 sa mesto rozhodlo využívať metodiku Agendy 21, ktorá bola […]

Konferencia Mladých priateľov prírody

Strom života sa v dňoch 15.5.-20.5. zúčastnil medzinárodnej konferencie zástupcov environmentálnych mládežníckych organizácií v malej maďarskej dedine Máriahalom. Stretnutie organizovala medzinárodná platforma Mladých priateľov prírody (IYNF). Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z 15 krajín Európy a západnej Ázie. Cieľom stretnutia bolo vytvorenie nových vzťahov medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej výchovy a zážitkového vzdelávania, vytvorenie potenciálnych […]

Strom života uspel vo výzve zameranej na sociálne podnikanie

Občianske združenie Strom života sa v pondelok stalo prijímateľom pomoci v oblasti rozvoja udržateľného sociálneho podnikania, ktoré vyhlásila medzinárodná sieť NESsT. Vďaka tomu sa zástupca Stromu života zúčastní školení a workshopov zameraných na vytváranie vlastného podnikateľského zámeru v oblasti sociálneho podnikania. Ako organizácia sme sa rozhodli sústrediť na rozvoj nášho webshopu zameraného na poskytovateľov produktov, ktorí trvalo udržateľne vyrábajú […]

Súťaž Dni biodiverzity a Nevzdávaj to

Strom života vyhlasuje 2. ročník súťaže “Dni biodiverzity” a 1. ročník súťaže “Nevzdávaj to”. Súťaže sú určené len pre členov Stromu života a aktivity súťaží prebiehajú medzi 21. májom a 6. júnom 2012. Uzávierka súťaží je 10.6.2012 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania emailu). Súťaž “Dni biodiverzity” je kolektívna súťaž (súťažia Kluby), pričom tri najlepšie Kluby získajú od Stromu […]

Ruggell – mesto energie

Obec Ruggell sa do našej pozornosti dostala vďaka výnimočnej snahe v oblasti zavádzania environmentálnych riešení. Ruggell je malá obec v Lichtenštajnsku s približne 2 000 obyvateľmi. Na základe výsledkov svojej environmentálnej politiky získala titul „Mesto energie“, ktorý obciam a mestám, s ojedinelými výsledkami v oblasti energetickej politiky a energetickej efektívnosti, udeľuje švajčiarske združenie „Energiestadt“.  Opatrenia potrebné na získanie titulu „Mesto energie“ […]

Stavba hlineného domu technikou „earthbags”

V dňoch 27.-29.4.2012 zrealizoval Strom života vo Vyhniach v Štiavnických vrchoch ďalší workshop stavby hlineného domu technikou “Earthbags”. Táto technika stavby sa vyznačuje tým, že na stavbu domu sa nepoužívajú bežné stavebné materiály ako tehly, cement, betón, ale len hlina z lokálnych zdrojov nasypaná do podlhovastých vriec. Stavby takýchto hlinených domov majú pôvod v Iráne, […]

Zmena registrácie členov

Vážení členovia, od 1.5.2012 meníme systém registrácie členov, čím reagujeme na požiadavku hlavného donora – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Veríme, že zmeny budete vnímať pozitívne, pretože sa dokumentácia činnosti Klubu čiastočne zjednodušuje. Zmeny sa dotýkajú formulára členskej prihlášky a výkazu o činnosti Klubu. Čo sa mení v členskej prihláške? Členskú prihlášku už nie […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory