Strom života uspel vo výzve zameranej na sociálne podnikanie | Strom života

Strom života uspel vo výzve zameranej na sociálne podnikanie

Občianske združenie Strom života sa v pondelok stalo prijímateľom pomoci v oblasti rozvoja udržateľného sociálneho podnikania, ktoré vyhlásila medzinárodná sieť NESsT. Vďaka tomu sa zástupca Stromu života zúčastní školení a workshopov zameraných na vytváranie vlastného podnikateľského zámeru v oblasti sociálneho podnikania.


Ako organizácia sme sa rozhodli sústrediť na rozvoj nášho webshopu zameraného na poskytovateľov produktov, ktorí trvalo udržateľne vyrábajú svoje produkty a vytvárajú alternatívu masovej ekonomike zameranej na masovú produkciu aj v oblasti poľnohospodárstva. Náš webshop v tomto roku čakajú zásadné zmeny hlavne v oblasti ponuky a služieb, ktoré poskytujeme odberateľom bio- a ekoproduktov. O ďalších krokoch budeme samozrejme informovať.

O programe:
NESsT – Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku má plnú podporu partnera organizácie NESsT – Regionálneho centra UNDP pre Európu a SNŠ a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku”, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť subjektov zhodnotiť uskutočniteľnosť nových podnikateľských modelov alebo ďalej rozvinúť existujúce sociálne podniky a zvýšiť tak ich spoločenský / sociálny dopad. Účastníci programu budú mať možnosť vytvoriť kompletný podnikateľský plán pre svoj sociálny podnik.

UNDP ESF ZaSI


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory