2012 jún | Strom života

Archív - jún, 2012

Potulky členov Klubu Raj

Klub Stromu života Raj z Dobšinej pod vedením Dany Husárovej  funguje aktívne už niekoľko rokov. Neveľké mesto je obklopené krásnou prírodou Národného parku Slovenský raj a Slovenského rudohoria. Nachádza sa neďaleko svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deti z klubu preto často trávia voľné chvíle aktívne pri spoznávaní svojho okolia. Prinášame ukážku ich aktivít aj s krátkou […]

Deň Zeme na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici

V základnej škole na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici fungujú hneď dva Kluby Stromu života.  Je to klub Lienky pod vedením Mgr. Ivety Valentovej a klub Ekoturistický, ktorý vedie Mgr. Marek Gazdík. V rámci Dňa Zeme si kluby pripravili množstvo aktivít, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. Deti si mohli vypočuť besedu na tému “Ochrana […]

Environmentálne úvahy stromáčok z Klubu Kačičky

Krátke úvahy na environmentálnu tému našich mladých stromáčok  zo Žiliny uvádzame v pôvodnej grafickej aj obsahovej podobe.

Strom života spolu dobrovoľníkmi vyčistil Malý Dunaj

S nápadom vyčistiť koryto Malého Dunaja od odpadu prišiel Strom života, ale celková realizácia bola možná aj vďaka podujatiu firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis a taktiež vďaka pánovi Petrovi Petríkovi z Novej Dedinky, ktorý na podujatie poskytol lode. Samotná upratovacia akcia prebiehala počas dvoch dní 15.6.-16.6., pričom dobrovoľníkom sa počas nej podarilo […]

Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity 2012

10.jún bol termínom uzávierky súťaže “Dni Biodiverzity”, ktorú vyhlásila Kancelária Stromu života. Súťaž “Dni biodiverzity” bola kolektívna súťaž, ktorej cieľom bolo mapovať biodiverzitu v okolí miesta, kde pôsobia jednotlivé Kluby Stromu života a riešiť úlohy spojené s touto tématikou. Do súťaže sa zapojilo niekoľko klubov, pričom porota sa rozhodla odmeniť nasledovné Kluby. Výhercom srdečne blahoželáme! […]

Vyhodnotenie vzdelávacieho programu Stromácky reportér

Koniec školského roka býva pravidelne termínom vyhodnotenia vzdelávacieho programu Stromu života Stromácky reportér. Cieľom tohto programu bolo vzbudiť záujem detí o investigatívnu žurnalistiku, využiť moderné multimediálne prostriedky na zmapovanie environmentálneho problému a upovedomiť širokú verejnosť o tomto probléme.   Z reportáží, ktoré sme obdržali sa Kancelária SŽ rozhodla odmeniť najzaujímavejšie reportáže členov Klubu Stromu života […]

Deň s arboristami v Lamači

V piatok 8. júna sme spolu s profesionálnymi arboristami Maťom a Mišom navštívili bratislavskú základnú školu v Lamači aby sme deťom z Klubu stromu života Lamačské sovy odovzdali cenu “Deň s arboristom”, keďže sa stali výhercami súťaže Týždeň pre Zem. Povykladali sme plné auto arboristických vecí, urobili obhliadku stromov v areáli školy a vybrali krásny […]

Mladý ekológ – Výlet v Nitre na MDD

Deti z Klubu Stromu života „Mladý ekológ“ z Vrábeľ strávili 1. jún – Medzinárodný deň detí v Nitre. Cieľom bola prehliadka pešej zóny, časť Dolné mesto. Tu obdivovali umelecké diela, ktoré boli vytvorené v duchu veľkomoravských tradícií, napr. meč ako symbol mieru, ktorý je zväčšenou bronzovou kópiou historického meča, ktorý pochádzal zo súboru pamiatok kniežacieho […]

Klub Sova a jeho ďalšie potulky prírodou

Počas teplých jarných dní podnikli členovia Klubu Sova spolu s ďalšími turistami niekoľko  výletov spojených so zaujímavými aktivitami, počas ktorých pozorovali vtáctvo Bielických Bahien spolu s ornitológom, navštívili chránené územia svojho regiónu, naučili sa spoznávať niektoré rastlinné a živočíšne druhy. Zúčastnili sa miestneho podujatia organizovaného Mestom Partizánske s názvom Cesta rozprávkovým lesom, kde sa niektorí […]

Letný tábor na hrade Uhrovec

Máte chuť počas leta stretnúť skvelých ľudí? Chcete stráviť príjemný čas v objatí prírody a v noci sledovať roje meteoritov? Chceli by ste spraviť niečo pre obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku? Ak ste na jednu z predošlých otázok odpovedali áno, tak ste správnym kandidátom na letný tábor rekonštrukcie hradu Uhrovec blízko Uhrovského Podhradia. Základné informácie o tábore: Letný […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory