Deň Zeme na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici | Strom života

Deň Zeme na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici

V základnej škole na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici fungujú hneď dva Kluby Stromu života.  Je to klub Lienky pod vedením Mgr. Ivety Valentovej a klub Ekoturistický, ktorý vedie Mgr. Marek Gazdík. V rámci Dňa Zeme si kluby pripravili množstvo aktivít, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. Deti si mohli vypočuť besedu na tému “Ochrana životného prostredia”,  čistili sídlisko Fončorda a okolie potôčika Udurná od odpadkov, v areáli školy sadili stromčeky. Jednotlivé triedy školy medzi sebou súťažili v zaujímavej súťaži “Originálny módny alebo bytový doplnok z odpadového materiálu”, zo svojich výtvorov potom spravili výstavku vo vestibule školy. Taktiež na nich čakalo maľovanie na asfalt a  tvorba výtvarných a literárnych prác a odkaz planéte Zem.Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory