Klub Sova a jeho ďalšie potulky prírodou | Strom života

Klub Sova a jeho ďalšie potulky prírodou

Počas teplých jarných dní podnikli členovia Klubu Sova spolu s ďalšími turistami niekoľko  výletov spojených so zaujímavými aktivitami, počas ktorých pozorovali vtáctvo Bielických Bahien spolu s ornitológom, navštívili chránené územia svojho regiónu, naučili sa spoznávať niektoré rastlinné a živočíšne druhy. Zúčastnili sa miestneho podujatia organizovaného Mestom Partizánske s názvom Cesta rozprávkovým lesom, kde sa niektorí z nás aktívne podieľali na prezentácii “Vodníkovej studničky” a zábavnou formou ostatným deťom poukazovali na význam vody ako aj negatívnych dopadov znečisťovania vody na ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozorovanie vtákov s ornitológom CHKO Ponitrie Stanislavom Harvančíkom
– krstným otcom Náučného chodníka Bielické Bahná
Jeden s “úlovkov”
stehlík konôpka (Carduelis cannabina )
PR Chynoriansky luh a túra cez šesť chotárov
  Občerstvenie počas opekačky nám dodalo silu podávať excelentné futbalové výkony 🙂
Pozorovanie kveteny a živočíšstva v  prírodnej rezervácii Dobrolínske skaly
   
   vzácna Jašterica múrová (Podarcis muralis)
 Cesta rozprávkovým lesom
   
  Naši starší stromáci aktívne participujú na verejných akciách a šíria environmentálnu osvetu aj medzi mladšími generáciami v rámci zábavných aktivít v prírode.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory