Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity 2012 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Dni Biodiverzity 2012

10.jún bol termínom uzávierky súťaže “Dni Biodiverzity”, ktorú vyhlásila Kancelária Stromu života. Súťaž “Dni biodiverzity” bola kolektívna súťaž, ktorej cieľom bolo mapovať biodiverzitu v okolí miesta, kde pôsobia jednotlivé Kluby Stromu života a riešiť úlohy spojené s touto tématikou.


Do súťaže sa zapojilo niekoľko klubov, pričom porota sa rozhodla odmeniť nasledovné Kluby. Výhercom srdečne blahoželáme!

1. miesto

Klub CHRÚSTIKY

2. miesto

Klub Rosničky a Klub SOVA

3. miesto

Klub ZŠ s MŠ Valaská Dubová

 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory