Vyhodnotenie vzdelávacieho programu Stromácky reportér | Strom života

Vyhodnotenie vzdelávacieho programu Stromácky reportér

Koniec školského roka býva pravidelne termínom vyhodnotenia vzdelávacieho programu Stromu života Stromácky reportér. Cieľom tohto programu bolo vzbudiť záujem detí o investigatívnu žurnalistiku, využiť moderné multimediálne prostriedky na zmapovanie environmentálneho problému a upovedomiť širokú verejnosť o tomto probléme.

 

Z reportáží, ktoré sme obdržali sa Kancelária SŽ rozhodla odmeniť najzaujímavejšie reportáže členov Klubu Stromu života Mládnik, konkrétne Damiána Vargu, Dianku Mundíkovú a Tomáša Babjaka. Oceneným členom srdečne blahoželáme.

Kliknutím na meno autora si môžete prečítať reportáž, ktorou sa jednotlivý členovia zapojili do ostatného ročníka programu Stromácky reportér.

Damián Varga
Dianka Mundíková
Tomáš Babjak
Erika Krivjanská
Jakub Uberlauer
Terezka Gulyásová

 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory