Ruggell – mesto energie | Strom života

Ruggell – mesto energie

Obec Ruggell sa do našej pozornosti dostala vďaka výnimočnej snahe v oblasti zavádzania environmentálnych riešení. Ruggell je malá obec v Lichtenštajnsku s približne 2 000 obyvateľmi. Na základe výsledkov svojej environmentálnej politiky získala titul „Mesto energie“, ktorý obciam a mestám, s ojedinelými výsledkami v oblasti energetickej politiky a energetickej efektívnosti, udeľuje švajčiarske združenie „Energiestadt“.


Opatrenia potrebné na získanie titulu „Mesto energie“

Na získanie tohto titulu musela obec splniť prísne kritériá v šiestich oblastiach – mobilita a doprava, získavanie energie, plánovanie verejného priestoru, verejné budovy, manažment obce a externá komunikácia obce. Priorita sa kladie na prvé tri oblasti a vo všetkých kritériách musí obec preukázať ich splnenie minimálne na 50%. Ruggellu sa podarilo splniť všetky kritériá v priemere na 57%.

Práce na splnení kritérií obec zahájila v roku 2007. Dotácie na inštalovanie solárnych panelov v obci v ročnom objeme 29 000 frankov (24 000 eur) sa postupne zvyšovali až na 845 000 frankov ročne (700 000 eur). Vďaka tomu v súčasnosti obec dosahuje pomer 521 m2 plochy solárnych článkov na 1000 obyvateľov.

Obec zároveň založila „energetický kataster“, v ktorom vedie bilanciu o produkcii CO2 a iných environmentálnych indikátoroch. Pre jednotlivé verejné budovy sa vedie takzvané „energetické účtovníctvo“, ktoré adresne zaznamenáva energetickú spotrebu. Elektrická energia pre verejné budovy sa odoberá len z alternatívnych ekologických zdrojov a v rámci šetrenia energie vypína obec v noci verejné osvetlenie v menej dôležitých častiach obce. Oblasť mobility bola podporená napríklad vybudovaním novej cyklistickej trasy do 5 km vzdialenej obce Nofels.

V nasledujúcich rokoch sa chce obec zamerať na verejné kampane zamerané na podporu zavádzania väčšieho množstva energeticky úsporných spotrebičov v domácnostiach, zatepľovanie domov a na zníženie spotreby teplej úžitkovej vody. Súčasťou práce s verejnosťou má byť poradenstvo pre domácnosti, projekty so základnými školami, ale aj projekty zamerané na priemysel. S „energetickým účtovníctvom“ a „energetickým katastrom“ plánuje obec pokračovať aj naďalej.

Držme teda mestečku Ruggell palce a verme, že na takéto príklady dobrej environmentálnej praxe sa nebudeme musieť pozerať iba poza naše brány do zahraničia.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory