Zápisky z Envirotábora | Strom života

Zápisky z Envirotábora

V dňoch 22.7.2012 – 29.7.2012 sa na chate na Látkach (okr. Detva) konal ďalší ročník Envirotábora organizovaný Klubom SŽ Borievka. Stretnutie na tomto tábore sa konalo už štvrtý rok v rade a zúčastnilo sa ho 25 detí a 4 dospelí, pričom priebeh celého tábora mala pod taktovkou vedúca Klubu SŽ Borievka Eva Belanová. Pomocou fotoreportáže a formou denníkových zápiskov by sme vám chceli priblížiť život detí na tomto týždeň trvajúcom tábore s environmentálnou tématikou.

Nedeľa 22.7.
Ráno– deti sa stretli na chate na Látkach, usídlili sa vo svojich izbách, zoznámili sa s novými kamarátmi a po dobrom obede vyrazili spoznávať okolie chaty.
Poobede – počas svojho objavného putovania mali deti možnosť spoznať bystrušku, skokana hnedého, obrovské mravenisko a ochutnať lesné maliny.  Na lúke sa deti zoznámili s niekoľkými liečivými bylinkami ako napríklad s ľubovníkom, myším chvostom, materinou dúškou…

Na ceste späť účastníci táboru natrafili na políčka s obilím, na ktorých ľudia pre vlastnú potrebu pestujú raž a ovos pre statok.
Večer – deti vytvárajú Strom prianí, na ktorý píšu, čo by chceli v tábore zažiť. Vytvárajú sa taktiež tzv. „Zákony tábora“, čo sú pravidlá, ktorými sa deti zaviazali, že sa budú počas tábora riadiť.

Pondelok 23.7.
Ráno
– deti sa vyberajú na lúku zbierať liečivé rastlinky. Každá izba dostala papierové vrecúška, do ktorých si spoločne nazbierali bylinky. Deti sa dozvedajú o účinkoch skorocelu, materinej dúšky či myšieho chvostíka. Bolo im vysvetlené, akým spôsobom a kedy bylinky zbierame a ktoré časti rastlín musia ostať nepoškodené.
Poobede
– so zaviazanými očami sa deti pokúsili podľa hmatu a čuchu spoznávať prírodniny (kôra stromu, šiška zo smreka a šiška z borovice, mach, materina dúška, lišajníky).
Večer 
– servítkovou technikou deti vyzdobili terénne zápisníky, do ktorých si počas pobytu zaznamenávali všetky dôležité informácie o tunajších prírodných hodnotách.

Utorok 24.7.
Doobeda
– deti čakal prieskum života blízkeho horského potoka. Sitkami načreli do vody, pričom dôležité bolo zasiahnuť aj nánosy piesku a bahna na dne potoka. Pri pohľade na sitko plné hmýriacich sa živočíchov ostali deti milo prekvapené. Najviac boli zastúpené drobné kôrovce – kriváky. Videli aj larvy rôznych druhov vodných živočíchov, pijavice a dokonca aj jednu rybu.
Poobede
– družstvá detí vyrábajú plavidlá z prírodných materiálov. Po krátkej prezentácii boli plavidlá pustené dole prúdom.
Večer
– pyžamová párty.

Streda 25.7.
Doobeda
– upršané ráno znamenalo pre účastníkov účasť na tvorivých dielňach. Z medzistienok zo včelieho vosku sa vyrábali voňavé sviečky, rozprávalo sa  o živote vo včeľom úli, aká je práca včelára a prečo sú včelky pre náš život nevyhnutné.
Poobede
– po vyčasení nasledovala vychádzka do Detvianskej Huty k ranču. Zaujímavosťou bol ráz krajiny lazníckeho osídlenia s obilnými poliami spolu s mnohými liečivými rastlinami po ceste, ako aj prítomnosť nespočetného množstva húb.

Štvrtok 26.7.
Doobeda
– deti čakal výlet k prameňu Ipľa. Putovanie sa začalo po modrej turistickej značke, ktoré priviedlo účastníkov od chaty k osade Bratkovica. Cesta pokračovala až k prameňu Ipľa. Deti zahliadli stopy rôznych zvierat, ako aj lesnú mláku so žubrienkami.

Piatok 27.7.
Doobeda
– deti čakal náročný súťažný deň. K súťažným disciplínam, v ktorých deti súťažili, patrili napríklad orientačný beh v lese, štafeta, tímový skok do diaľky, ale aj vedomostný kvíz preverujúci ich pozornosť počas výkladov v teréne.
Poobede
– nasledovalo vyhodnotenie súťaží, pri ktorom sa hodnotila aj spolupráca a pomoc v rámci jednotlivých družstiev.
Večer
– sa niesol v duchu karnevalu a tanca.

Sobota 28.7.
Doobeda
– tento deň bol vyhradený výlučne na turistiku. Celodenný výlet na Bykovo dal deťom zabrať. Vyrážalo sa zo sedla Prašivá, odtiaľ deti po turistickej značke pokračovali cez chatovú osadu, v ktorej natrafili na chatu s menom BORIEVKA. Obed deti strávili na vrchu Bykovo, odkiaľ sa pokračovalo nadol po červenej.
Poobede
– túra pokračovala až do doliny krásneho horského potoka, do Chocholnej, odkiaľ sa nekonečným chodníčkom deti dostali späť ku svojej chate.
Večer
– patril spracovaniu usušených byliniek. Deti sa dozvedeli ako sa miešajú liečivé bylinky do zmesí, ako sa drvia, či strihajú, balia, či uskladňujú. Ako darček pre svojich rodičov, starých rodičov a súrodencov si deti vyrobili vlastné vrecúška s bylinnými zmesami.
Posledným bodom tohto dňa bola opekačka. Pri ohni všetci spolu posedeli a zaspievali si pesničky. Po odchode mladších nasledovalo pozorovanie hviezd a debaty na tému nekonečnosti vesmíru, nepredstaviteľných vzdialenostiach a čiernych dierach.

Nedeľa 29.7.
Doobeda – všetkých účastníkov čakalo už iba pobalenie sa z izieb a zhodnotenie svojích želaní pri Strome prianí. Na záver dostali všetci účastnícke listy a drobné spomienkové predmety. Deti a rodičia sa poďakovali vedúcim a čakala ich už len cesta domov. Veríme, že sa o rok stretneme znova.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory