2012 november | Strom života

Archív - november, 2012

Vyhodnotenie fotografickej súťaže Zrkadlo duše 2012

Ďakujeme všetkým zapojeným Klubom za zaslanie veľmi pekných fotografií, na ktorých naši mladí stromáci zachytili krásu, ktorá ich obklopuje. Rada Stromu života hodnotila až 200 súťažných fotografií. Porota udelila 3 ceny a 6 súťažiacich získalo Diplom uznania poroty. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme! 1. miesto: Láka ma sa do nej zahryznúť Viktória Hegedüšová Klub Snežienky 2. […]

Popoludnie so sokoliarmi sv. BAVONA

Človek obdivoval dravce od nepamäti, nakoľko boli symbolom slobody a odvahy. Dokonca aj panovníci ich s obľubou chovali na svojich dvoroch a používali ich na sokoliarky lov. V súčasnosti sú dravce neustále ohrozované ľudskou činnosťou. Každý z nás im môže pomôcť, ale pomôcť, znamená aj poznať. Aj napriek sychravému jesennému počasiu 7.novembra 2012 privítali deti školského klubu pri Základnej školy […]

Strom života organizoval envirokonferenciu

V dňoch 8. – 9. novembra 2012 zorganizoval Strom života v Trenčianskych Tepliciach 1. ročník medzinárodnej envirokonferencie pre učiteľov základných škôl. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefana Škultétyho. Konferencia bola venovaná výučbe environmentálnej výchovy na základných školách ako prierezového a interdisciplinárneho predmetu. Jej cieľom bolo jednak umožniť učiteľom stretnúť sa a debatovať s kolegami o problémoch […]

Aktivity Stromu života počas štrajku učiteľov

Strom života v čase plánovaného štrajku pozýva deti na celodenné environmentálne a výtvarné aktivity v priestoroch Kancelárie Stromu života na Lazovnej ulici č. 17 v Banskej Bystrici, každý pracovný deň v čase od 7,30 do 15,30 hod. Deťom sa budú venovať odborní lektori Stromu života. Plánované aktivity: tvorivé dielne maľba s akademickým maliarom videoprezentácia detských envirofilmov rôzne hry Z kapacitných dôvodov je […]

Konferencie s environmentálnou tématikou v Košiciach

Mesto Košice sa v mesiaci október stalo hostiteľom dvoch zaujímavých konferencii s environmentálnou tématikou. Zástupcovia Stromu života boli prítomní na oboch konferenciách, ktoré sa zhodne konali v hoteli Dália, ktorý je držiteľom certifikátu “Eco Friendly Hotel”. 10-11.10.2012 – Konferencia Cyklistická doprava 2012 Napriek tomu, že sa Strom života zatiaľ nevenuje téme mestskej mobility, možnosť práce […]

Vyhlásenie vianočnej súťaže “Deti deťom”

Vytvorte si vlastný recyklovaný papier, ktorý následne využijete ako materiál pre výrobu vianočného pozdravu a zapojte sa tak do 3. ročníka výtvarnej súťaže Deti deťom. Uzávierka súťaže je 14.12.2012. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť práce z minulého ročníka súťaže. Bližšie inštrukcie k súťaži: Vianočný pozdrav neadresujte konkrétnej osobe. Ak pozdrav obsahuje text, tento musí byť všeobecný. Napr. […]

Výzva na kandidatúru do orgánov Stromu života

Na Valnom zhromaždení Stromu života, ktoré sa bude konať v januári 2013, bude jedným z bodov programu voľba funkcionárov Stromu života – Rady Stromu života a Kontrolnej komisie Stromu života. Mandát členov týchto orgánov je dvojročný a všetkým súčasným funkcionárom vyprší v tomto roku. Predseda Rady Stromu života z tohto dôvovu prijíma kandidatúry na jednotlivé pozície […]

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2012

23. október bol termínom uzávierky prvého ročníka súťaže “Spoločenstvo stromov”, ktorú vyhlásila Kancelária Stromu života. Súťaž “Spoločenstvo stromov” bola kolektívna súťaž, ktorej cieľom bolo riešiť aktivity zamerané na spoznávanie stromov, monitorovanie drevín a zber použitého papiera. Rozhodovanie poroty o víťazoch súťaže nebolo opäť jednoduché, no podarilo sa jej vybrať troch najúspešnejších riešiteľov súťaže, ktorým zasielame […]

Úspech Klubu Strom života – Uh

Členovia Klubu Strom života – Uh, ktorý funguje pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom pod vedením Mgr. Gabriely Gencovej, pri svojej registrácii v septembri isto ani nesnívali, že sa im podarí uspieť hneď v prvej súťaži, do ktorej sa zapoja. V rámci ekovýchovnej súťaže SPOLOČENSTVO STROMOV v mesiaci október počas celého týždňa plnili rôzne […]

Dedinkári v spoločenstve stromov

Dedinkári – klub Stromu života z obce Dedinka pod vedením Ing. Ľubice Čajkovičovej – sa zapojili do našej ekovýchovnej súťaže SPOLOČENSTVO STROMOV, vyhlásenej pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov. Prinášame vám zopár fotiek z aktivít, do ktorých sa zapojili. V aktivite “Zdravotná karta stromu” si deti rozvíjali svoje pozorovacie schopnosti, oboznamovali sa s poškodeniami stromov spôsobenými […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory