Strom života organizoval envirokonferenciu | Strom života

Strom života organizoval envirokonferenciu

V dňoch 8. – 9. novembra 2012 zorganizoval Strom života v Trenčianskych Tepliciach 1. ročník medzinárodnej envirokonferencie pre učiteľov základných škôl. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefana Škultétyho.


Konferencia bola venovaná výučbe environmentálnej výchovy na základných školách ako prierezového a interdisciplinárneho predmetu. Jej cieľom bolo jednak umožniť učiteľom stretnúť sa a debatovať s kolegami o problémoch pri výučbe tohto predmetu, vymeniť si skúsenosti a informácie, ale zároveň si aj vypočuť a načerpať nové inšpirácie na prednáškach lektorov.

Podujatie s bohatým programom poctili svojou návštevou a prednáškami lektori zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Srbska a Francúzska. Profily jednotlivých lektorov ako aj program si môžete pozrieť na nasledovnom linku.

O formách a metódach implementácie environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu sa podelilo viac ako päťdesiat účastníkov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Učitelia si okrem toho mohli na pripravených workshopoch vyskúšať praktické námety na výučbu environmentálnej výchovy. Workshopy boli zamerané na tri oblasti: terénne exkurzie, zážitkové hry a umelecké dielne.

Aj týmto sa chceme všetkým zúčastneným poďakovať za to, že si našli čas a prišli sa s nami podeliť o svoje skúsenosti aj problémy. Veríme, že táto konferencia odštartuje ďalšie podujatia a úzku spoluprácu so školami, ktorú Strom života plánuje naďalej prehlbovať a skvalitniť tak výchovnovzdelávací proces environmentálnej výchovy v SR. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie!

     

Konferencia bola financovaná z prostriedkov Vyšehradského fondu a z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu ADAM 1. Ďakujeme.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory