Výzva na kandidatúru do orgánov Stromu života | Strom života

Výzva na kandidatúru do orgánov Stromu života

Na Valnom zhromaždení Stromu života, ktoré sa bude konať v januári 2013, bude jedným z bodov programu voľba funkcionárov Stromu života – Rady Stromu života a Kontrolnej komisie Stromu života. Mandát členov týchto orgánov je dvojročný a všetkým súčasným funkcionárom vyprší v tomto roku.


Predseda Rady Stromu života z tohto dôvovu prijíma kandidatúry na jednotlivé pozície emailom na [email protected]. Do e-mailu uveďte názov pozície, na ktorú by ste radi kandidovali a v prípade, že sa Valného zhromaždenia SŽ nemôžete zúčastniť, aby ste sa delegátom predstavili sami, priložte aj stručné predstavenie svojej osoby. Kandidatúry sa prijímajú do konania samotného Valného zhromaždenia SŽ.

Rada SŽ je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán, ktorého členov volí Valné zhromaždenie Stromu života. Rada SŽ je zložená z Predsedu Rady SŽ a štyroch ďalších členov. Predseda Rady SŽ je zároveň štatutárnym zástupcom Stromu života. Kontrolná komisia SŽ je kontrolným a mediátorským orgánom Stromu života, ktorého členov volí Valné zhromaždenie Stromu života. Kontrolná komisia SŽ je zložená z dvoch členov. Bližšie povinnosti a právomoci orgánov Stromu života si môžete preštudovať v Stanovách Stromu života, ktoré sú dostupné na stiahnutie v sekcii O nás.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory