2013 január | Strom života

Archív - január, 2013

NESsT oceňuje snahy v oblasti rozvoja sociálneho podnikania

V máji minulého roku začal Strom života za podpory organizácie NESsT prácu na rozvoji svojho webshopu s cieľom ponúkať viac lokálnych a trvalo udržateľných produktov od domácich výrobcov, čím by naplnil víziu viac sociálne orientovaného podniku. Od mája sa udialo niekoľko školení, vytvorila a zanalyzovala sa predbežná štúdia uskutočniteľnosti rozvoja webshopu. Momentálne sa realizuje prieskum trhu, potencionálnych lokálnych výrobcov […]

Vyhlásenie grantového kola pre rok 2013

Strom života vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov pre Kluby Stromu života. Dátum uzávierky prijímania projektových zámerov: 28.02.2013 (rozhoduje dátum prijatia, nie poštovej pečiatky) Formuláre na stiahnutie: Formulár projektu (verzia WORD) Formulár projektu (verzia PDF) Formulár projektu (verzia OPEN OFFICE) Pokyny na vyplnenie formulára (verzia PDF) Zameranie výzvy: Strom života finančne podporuje realizáciu aktivít, ktoré […]

Výtvarná súťaž Tajomstvo stromu je tu opäť

Sériu súťaží prvého polroku 2013 otvárame vyhlásením 5. ročníka výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu. Kluby, účasťou na postupne vyhlasovaných súťažiach Tajomstvo stromu, Moja voľba, Týždeň pre vodu a kampane Hodina Zeme, zbierajú body. V Kluboch s najväčším počtom bodov v každom kraji plánujeme zorganizovať v mesiaci máj až jún koncert. Obsahové zadanie súťaže  Strom je symbolom planéty, spoločníkom ľudského […]

Projekt BeFoRe pokračuje stretnutiami na pôde vybraných miestnych samospráv

V mesiacoch október až december minulého roku zrealizovali zástupcovia Stromu života sériu pracovných stretnutí so zástupcami slovenských samospráv vybraných do cezhraničného projektu BeFoRe zameraného na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť. Obce boli do projektu vybrané na základe dotazníka, s ktorým boli oslovované mestá a obce v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Zo všetkých miest a obcí, […]

Projekt BeFoRe pokračuje stretnutiami na pôde vybraných miestnych samospráv

V mesiacoch október až december minulého roku zrealizovali zástupcovia Stromu života sériu pracovných stretnutí so zástupcami slovenských samospráv vybraných do cezhraničného projektu BeFoRe zameraného na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť. Obce boli do projektu vybrané na základe dotazníka, s ktorým boli oslovované mestá a obce v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Zo všetkých miest a obcí, […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory