NESsT oceňuje snahy v oblasti rozvoja sociálneho podnikania | Strom života

NESsT oceňuje snahy v oblasti rozvoja sociálneho podnikania

V máji minulého roku začal Strom života za podpory organizácie NESsT prácu na rozvoji svojho webshopu s cieľom ponúkať viac lokálnych a trvalo udržateľných produktov od domácich výrobcov, čím by naplnil víziu viac sociálne orientovaného podniku.


Od mája sa udialo niekoľko školení, vytvorila a zanalyzovala sa predbežná štúdia uskutočniteľnosti rozvoja webshopu. Momentálne sa realizuje prieskum trhu, potencionálnych lokálnych výrobcov a pripravuje sa finálna štúdia uskutočniteľnosti.

Za svoje dosavadné snaženie, ktoré Strom života v rámci rozvoja webshopu uskutočnil, nám bolo na školeniach udelené uznanie a najnovšie sa nám zastrešujúca organizácia NESsT rozhodla udeliť malý grant na pomoc hľadania potencionálnych lokálnych výrobcov a realizáciu štúdie uskutočniteľnosti.

Všetky skutočnosti nás veľmi tešia, z projektu rozvoja webshopu máme čím ďalej lepšie pocity a veríme, že vyvrcholenie vo forme rozšírenia ponuky nášho webshopu bude prospešné nielen pre lokálnych výrobcov, nás, ale hlavne pre vás.


NESsT – Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku má plnú podporu partnera organizácie NESsT – Regionálneho centra UNDP pre Európu a SNŠ a je súčasťou národného projektu UNDP “Sociálna ekonomika: Inovatívny model ekonomického a sociálneho rozvoja na Slovensku”, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť subjektov zhodnotiť uskutočniteľnosť nových podnikateľských modelov alebo ďalej rozvinúť existujúce sociálne podniky a zvýšiť tak ich spoločenský / sociálny dopad.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory