Projekt BeFoRe pokračuje stretnutiami na pôde vybraných miestnych samospráv | Strom života

Projekt BeFoRe pokračuje stretnutiami na pôde vybraných miestnych samospráv

V mesiacoch október až december minulého roku zrealizovali zástupcovia Stromu života sériu pracovných stretnutí so zástupcami slovenských samospráv vybraných do cezhraničného projektu BeFoRe zameraného na udržateľný rozvoj a globálnu zodpovednosť. Obce boli do projektu vybrané na základe dotazníka, s ktorým boli oslovované mestá a obce v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Zo všetkých miest a obcí, ktoré zaslali vyplnený dotazník, bolo do projektu vybraných osem samospráv.


Stretnutia sa začali na konci októbra neformálnym zoznamovacím stretnutím vo všetkých vybraných obciach, konkrétne v obciach Suchá nad Parnou, Chtelnica, Vrbové, Modra, Holíč, Malacky, Stupava a v najzápadnejšej obci na Slovensku v Záhorskej Vsi, ktorá je iba na skok od Rakúska.

Na stretnutiach bol zástupcom samospráv odovzdaný Atlas krajiny Slovenskej republiky a učebné materiály Stromu života pre miestne základné školy. Počas stretnutí boli zástupcovia samospráv informovaní o ďalšom postupe a harmonograme projektu BeFoRe, pričom celková atmosféra stretnutí sa niesla v pozitívnom pracovnom duchu.

Koncom novembra a v decembri sa konalo na miestnych úradoch druhé kolo pracovných stretnutí, ktorých cieľom bolo zozbieranie vstupných informácii pre vytvorenie SWOT analýzy danej samosprávy. K zberu informácii dopomáhal zoznam indikátorov udržateľnosti, ktorý vytvorili spoločne slovenskí a rakúski projektoví partneri. Na základe porovnania SWOT analýz medzi slovenskou a rakúskou stranou bude možné v neskorších fázach projektu vytvoriť profil udržateľnosti samospráv a následne navrhnúť opatrenia na zlepšenie na jednej, či druhej strane.

Jednotlivé SWOT analýzy sú momentálne v procese spracovania, o ich výsledkoch vás budeme informovať v priebehu roku.
Spolupráca so samosprávami sa zatiaľ javí ako veľmi podnetná, ako pre zástupcov samospráv, tak aj pre pracovníkov Stromu života. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu o ktorej vás budeme čoskoro informovať.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory