Výtvarná súťaž Tajomstvo stromu je tu opäť | Strom života

Výtvarná súťaž Tajomstvo stromu je tu opäť

Sériu súťaží prvého polroku 2013 otvárame vyhlásením 5. ročníka výtvarnej súťaže Tajomstvo stromu. Kluby, účasťou na postupne vyhlasovaných súťažiach Tajomstvo stromu, Moja voľba, Týždeň pre vodu a kampane Hodina Zeme, zbierajú body. V Kluboch s najväčším počtom bodov v každom kraji plánujeme zorganizovať v mesiaci máj až jún koncert.


Obsahové zadanie súťaže 

Strom je symbolom planéty, spoločníkom ľudského života a domovom pre množstvo živočíchov. Predstavuje jedinečný komplex symbiotických vzťahov a nazývame ho aj dychom Zeme. Svojimi koreňmi je pevne prichytený k zemi, z ktorej vyrástol, silným a pružným kmeňom, ktorý ho dvíha k oblohe a korunou prinášajúcou kyslík ale aj plody, obohacuje prostredie, v ktorom žije. Pokúste sa stvárniť jeho majestátnosť, jeho krásu, jeho dôležitosť, jeho odhodlanie rásť.
Pred výtvarným spracovaním svojho námetu najprv uvažujte o tom, čo pre Vás proces tvorby znamená, ako sa pri tvorbe svojho diela cítite, čo prežívate a ako jasne vidíte budúci obraz svojim vnútorným zrakom. Takýto prístup pri tvorbe obrazu nám pomáha zvýšiť mieru citlivosti na naše okolie, ľudí a prírodu. Premosťuje priepasť medzi nami a našimi predstavami. Svojim obrazom môžete vytvoriť skutočnosť, ktorú si želáte a zároveň pomôžete nám aj ostatným pochopiť tajomstvo stromu.


Podmienky piateho ročníka výtvarnej súťaže „Tajomstvo stromu“

Súťaž je určená len pre členov Stromu života. Práce je možné tvoriť ľubovoľnou technikou na papier alebo výkres. Maximálny formát môže byť veľkosti A3 a dielo nesmie byť priestorové. Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané (kvôli následnému scenovaniu) ani zarámované. Jeden súťažiaci = jeden člen, môže zaslať maximálne jedno výtvarné dielo, ktoré musí byť originálnym dielom súťažiaceho a spadá do obsahového zamerania súťaže. Na zadnej strane súťažného diela je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko autora, vek autora, adresu bydliska autora,
  • názov diela,
  • názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.

Bez uvedených náležitostí nebude súťažné dielo zaradené do hodnotenia.

Zámerom organizácie je využiť najlepšie diela pre motiváciu iných detí a škôl, aby sa zapojili do činnosti organizácie Strom života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Hodnotiaca porota:
Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny v dvoch kategóriách podľa veku členov Stromu života:
1.kategória – MŠ a prvý stupeň ZŠ (5-10 rokov)
2.kategória – druhý stupeň ZŠ a stredná škola (11-16 rokov)

Ocenení jednotlivci získajú diplomy, výtvarné pomôcky a iné hodnotné ceny.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 31. marca 2013 (rozhoduje dátum na pečiatke pošty) na adresu:
Strom života
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: výtvarná súťaž


Ukážky prác z roku 2012  Ukážky prác z roku 2011
Ukážky prác z roku 2010 Ukážky prác z roku 2009

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory