Permakultúrna záhrada pre radosť a úžitok | Strom života

Permakultúrna záhrada pre radosť a úžitok

Klub Zrnko v spolupráci so Stromom života pozýva na blok troch víkendových seminárov zameraných na tvorbu prírodných a permakultúrnych záhrad v meste i na vidieku a na podporu pestovania vlastných zdravých potravín. Prinesie tiež inšpirácie pre budovanie detských ihrísk s využitím prírodných materiálov. So svojimi bohatými teoretickými i praktickými poznatkami sa s Vami podelia skúsení lektori zo Slovenska a z Čiech.


I.časť:         Prírodné a permakultúrne záhrady (Marianna Holušová Ružičková)
Princípy a význam permakultúry (Č
estmír Holuša) http://www.prirodnizahrady.cz/o-nas/
Termín:        15. – 17. marec 2013

2

II. časť:         Stromy, kríky a byliny v prírodnej záhrade (Marianna Holušová Ružičková)
Jedlá záhrada – potravinová sebestačnosť – pestovanie, semenárenie, skladovanie úrody, chov domácich zvierat (Marek Kvapil,www.potravinovezahrady.cz)
Termín:         19. – 21. apríl 2013

III. časť:         Navrhovanie vzorového pozemku (Marianna Holušová Ružičková)
Záhrady pre deti a prírodné ihriská (Dana Václavíková, http://www.waldorf-brno.cz/projekty/zahrada-smyslu-174/), http://www.prirodnizahrady.cz/o-nas/
Termín:         17. – 19. máj 2013

1Organizuje:            Klub Zrnko v spolupráci so Stromom života
Miesto konania:  priestory pobočky Stromu života, Lazovná 17, Banská Bystrica
Čas konania:         piatok (prezentácia od 17.00, úvodná prednáška 17.30 – 19.30),
sobota 9.00 – 13.00, prestávka na obed, 14.00-18.00
nedeľa 9.00 -13.00

Účastnícky poplatok za tri vikendy je len 210 eur (70 eur za jeden víkend). V prípade záujmu je možné doobjednať ubytovanie za symbolickú cenu.

Prihlasovanie je možné do 12.3 2013 mailom na [email protected], alebo telefonicky na čísle 0948 525 882. Do rovnakého termínu je potrebné uhradiť aj celú výšku účasntíckeho poplatku na č. účtu: 2622107100/1100 s uvedením variabilného symbolu 2013100.
www.klubzrnko.webnode.skwww.stromzivota.sk

Daňový doklad – faktúra bude účastníkom odovzdaný priamo na seminare. Pokiaľ potrebujete faktúru skôr, prosím kontaktujte nás na emaile [email protected] V prípade zrušenia svojej prihlášky bude uplatňovať organizácia Strom života voči účastníkovi storno poplatok. Storno poplatok sa počíta v kalendárnych dňoch pred začiatkom podujatia, pričom za deň stornovania sa považuje dátum pečiatky pošty na obálke alebo dátum prijatia emailu. Podmienky stornovania účasti sú nasledovné:
  1. Pri odhlásení sa z konkrétneho víkendového termínu viac ako 30 dní pred jeho konaním je storno poplatok 0%, 30 až 14 dní pred konaním je 30%, 13 až 6 dní pred konaním je 50%, 5 a menej dní je 100% z alikvótnej časti účastníckeho poplatku. Odhlásenie z konkrétneho termínu je možné vykonať písomne poštou na adrese sídla organizácie alebo emailom na [email protected]. Na telefonické alebo iné formy odhlásenia sa neprihliada.
  2. V prípade neúčasti z dôvodu ochorenia (je potrebné doložiť fotokópiu potvrdenie od lekára) alebo v prípade závažnej rodinnej udalosti (je potrebné doložiť), Strom života vráti 90% alikvotnej časti zaplateného účastníckeho poplatku. Nárok na vrátenie tejto sumy (týka sa dôvodov uvedených v bode 2) je potrebné si uplatniť písomne na adrese sídla organizácie do 10 dní po skončení konferencie spolu s priloženými dokladmi o dôvode neúčasti. Po tomto termíne nárok na vrátenie spomenutej sumy zaniká.
  3. V prípade zrušenia Vašej účasti zo strany Stromu života (napríklad z dôvodu zrušenia termínu alebo naplnenia kapacít kurzu) je storno poplatok 0% z alikvótnej časti účastníckeho poplatku.

Vo všetkých troch prípadoch vráti Strom života príslušnú časť účastníckeho poplatku do 5 pracovných dní na účet, z ktorého bol účastnícky poplatok uhradený.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory