2013 február | Strom života

Archív - február, 2013

Prieskum názorov mládeže

Aktuálne prebieha v Európskej únii zber dát so zameraním na tému Sociálne začlenenie mládeže. Za Slovenskú republiku informácie sumarizuje Iuventa, organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Iuventa pripravila on-line dotazník, ktorý je určený mladým ľuďom do 30 rokov. Dotazník má 6 otázok, je anonymný a nájdete ho na nasledovnom linku: ON-LINE DOTAZNÍK Čo znamená sociálne začlenie […]

Moja voľba je jednoduchá, dať ľuďom múdreho ducha…

Strom života vyhlasuje 5. ročník literárnej súťaže Moja voľba. O napísanie úvodného slova k súťaži sme požiadali slovenského spisovateľa Michala Hvoreckého, ktorý s radosťou súhlasil. Takže perá do ruky a pustime sa do písania… Zdravím vás, milí priatelia, dievčatá a chlapci, autorky a autori! Teším sa, že radi čítate a píšete. Vybrali ste si dobre. […]

Sčítanie vtáctva v Kyjove

        V týždni od 28. januára do 3. februára 2013 Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko so sídlom v Bratislave organizovala celoslovenskú akciu pod názvom Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách. Akcie sa mohol zúčastniť každý, kto má rád prírodu, v zimnom období pomáha vtáctvu prikrmovaním a našel si trochu času na sledovanie a zaznamenanie druhov […]

Financovanie organizácie v roku 2013 potvrdené

… odovzdávanie dokumentácie … čakanie na výšku dotácie … voľba členov Rady a Kontrolnej komisie SŽ … 24 koncertov … finalizácia knihy … mandala V januári bol v našej kancelárii papier snáď všade. Po stoloch, na zemi, v krabiciach, šanónoch… Prichádzali podpísané členské zoznamy, výkazy o činnosti Klubov, prezenčné listiny, záverečné správy z podujatí, uzatvárali sme […]

Zapojte sa do aktivít Klubu Zrnko v Banskej Bystrici

V spolupráci s Klubom Stromu života Zrnko by sme Vás chceli pozvať na pravidelné aktivity Klubu, ktoré sa budú konať na pobočke Stromu života na Lazovnej ulici č. 17 v Banskej Bystrici. Účasť na aktivitách je otvorená pre všetkých záujemcov. Rozpis aktivít Záhradný klub Zrniečko pre rodičov s deťmi, každý utorok 10:00 – 12:00 Poďte s […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory