Venujte svoje 2% Stromu života | Strom života

Venujte svoje 2% Stromu života

Vážení priatelia,
pomôžte nám udržať pri živote správnu vec.

Pomôžte nám rásť.

Venujte organizácii Stromu života svoje 2%.


Vďaka Vašim 2% nakupujeme pre deti ceny do 10 environmentálnych súťaží, ktoré počas roka vyhlasujeme.

Vďaka Vašim 2% sa staráme o vzdelávacie materiály, ktoré  sa zameriavajú na témy čistoty ovzdušia, vodného a odpadového hospodárenia, biodiverzity, globálneho otepľovania, spotreby energie, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vrátane záchrany technických pamiatok.

Vďaka Vašim 2% podporujeme malé granty pre školy po celom Slovensku, ktoré sa zameriavajú na riešenie lokálnych environmentálnych problémov.

Za každý Váš príspevok ďakujeme.


Ako pomôcť?

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie. Registrovanou organizáciou pre príjem 2% je aj Strom života.


Zamestnancom, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie zamestnávateľ, vystaví zamestnávateľ potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia je možné vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane = maximálnu sumu, ktorú môžete poskytnúť v prospech občianskeho združenia Strom života. Vypočítaná suma však musí byť minimálne 3,32 €, inak daňový úrad vypočítanú sumu Stromu života nepošle.
Do 30.4.2013 zašlite na daňový úrad podľa Vášho bydliska VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa. Predvyplnené tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (kliknutím na VYHLÁSENIE).


Všetci ostatní –  teda zamestnanci, ktorí si podávajú daňové priznanie sami, živnostníci alebo právnické osoby – poukazujú 2% priamo v daňovom priznaní. Posledný termín na podanie daňového priznania je 31.3.2013. Potrebné údaje, ktoré sa vypisujú v daňovom priznaní (ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona):
IČO: 00587010
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Strom života
Ulica: Mlynské Nivy
Číslo: 41
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava


Postarajte sa o financovanie svojho Klubu
Kluby Stromu života môžu financovať svoju činnosť aj vďaka 2% z dane. Stačí, aby členovia Klubu oslovili svojich priateľov, rodinu a známych a aby títo venovali občianskemu združeniu Strom života svoje 2%. V roku 2013 bude celá vyzbieraná suma 2% poukázaná na účet Vedúceho Klubu. Vedúci Klubov sa však musia o dané prostriedky uchádzať emailom do 31.5.2013 a to zaslaním zoznamu vyzbieraných 2% (na email [email protected]). V zozname vyzbieraných 2% okrem jednotlivých súm, uvedie vedúci Klubu aj Daňový úrad darcu.

Strom života zasiela vyzbierané 2% na účet vedúceho Klubu v septembri (po ich pripísaní od daňových úradov). Kluby môžu využiť dané prostriedky od septembra 2013 do septembra 2014. Vedúci Klubu zodpovedá za zúčtovanie poskytnutých 2% voči Stromu života (zasielaním originálnych účtovných dokladov, vyhotovením prezenčných listín a záverečných správ z podujatia a fotodokumentáciou).

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory