Gaštankovia | Strom života

Gaštankovia

Pri príležitosti Svetového dňa vody – 22. marca 2013, stromácky Klub Gaštankovia, ŠKD pri ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica, uskutočnil za účasti poslucháčoch PF UMB akciu pod názvom:“ Poznávaj tajomstvá vody“. Bc. Milada Lepišová, vedúca Klubu: S deťmi nášho klubu sme uskutočnili prírodovednú vychádzku ku rieke Hron, na ktorej sme pozorovali život vodných vtákov – kačice divej v zimnom období a zároveň sme vtáctvo prikrmovali. Ďalej pokračovala naša cesta k zariadeniu, ktoré sa nachádza na Hronskom predmestí a slúži na meranie množstvo zrážok, teploty vody, teploty vzduchu, prietoku a výšky hladiny vody na rieke Hron. Akcia mala veľkú úspešnosť, nakoľko v tento deň mohli deti pozorovať vodu v rôznych skupenstvách a takto si upevniť poznatky z prírodovedy „VODA JE ŽIVOT.“

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory