Stromáci počas Hodiny Zeme 2013 | Strom života

Stromáci počas Hodiny Zeme 2013

Stromácki koordinátori environmentálnej výchovy spoluorganizovali Hodinu Zeme v Banskej Bystrici, Partizánskom a v Piešťanoch. Ochutnávku atmosféry z jednotlivých miest Vám prinášame vo fotodokumentácii a formou krátkeho videa.


Banská Bystrica

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica

Hodinu Zeme v Banskej Bystrici sprevádzali svetlá z plameňov a rytmus z bubnov skupiny Babyluzar. Sviečkový pochod s ohňovým žonglérom a bubeníkmi prešiel zhasnutou Dolnou ulicou až na Námestie SNP kde do číslice 60, vytvorenej z horiacich sviečok, účastníci prispeli svojim „svetielkom nádeje“. Viac fotografií a článok o akcii uverejnený na portáli BBonline.sk nájdete tu. V spravodajskom bloku Rádia Regina a v rannom vysielaní bol použitý nasledovný príspevok.


Piešťany

Akciu zorganizoval Klub Stromu života Ekohotelák z Hotelovej akadémie (HA) v Piešťanoch v spolupráci s mestom Piešťany. V rámci programu vystúpili primátor mesta Piešťany a riaditeľ HA. Presne o 20.30 sa spustilo odpočítavanie a následne zhasol Kolonádový most s barlolamačom – symbol mesta. Program akcie spríjemnil folklórny súbor Striebornica, súčasťou bola aj ohňová show, country skupina, sviečkový sprievod a púšťanie lampiónov šťastia. Viac fotografií a článok o akcii uverejnený na portáli PNky.sk nájdete tu. Reportáž o akcii odvysielala aj TV Karpaty.


Partizánske

Partizanske
Partizanske Partizanske

Zhasnutiu osvetlenia námestia, mestského úradu, kostola, fontány a kultúrneho domu v Partizánskom predchádzal príhovor primátora mesta. Pochod asi 150 zúčastnených zhasnutou časťou mesta so sviečkammi a fakľami vyvrcholil ohňovou šou. Celé podujatie bolo sprevádzané bubnovaním dobrovoľníkov na perkusie a nieslo sa v rytme sloganu „Naše srdcia bijú pre Zem“. Viac fotografií nájdete tu.


Do kampane Hodina Zeme sa zapojili aj tieto Kluby Stromu života: Klub Ekohotelák z Piešťan, Klub Lipka z Prievidze, Fándlyho stromáci zo Serede, Klub Boroláci z Podhorodu, Klub Topoľka z Nitry, Zelenáči z Brzotína, Klub Dedinkári z Dedinky, Klub Snežienky z Popradu, Klub Prvosienka z Radzoviec, Klub Horehronček zo Šumiaca, Klub Lamačské sovy z Bratislavy, Environmentálny Klub z Bánoviec nad Bebravou, Klub Sova z Partizánskeho, Klub Včielky z Banskej Bystrice, Stromáci zo ZŠ Veľká Franková, Klub Krtkovia z Veľkého Krtíša, Oždianski enviráci a Klub Tvorivý žiačik – Enviráčik z Teplého Vrchu.

dedinkari Horehroncek
Menší členovia z Klubu Dedinkári hrali pri sviečkach rôzne hry. Väčší “vyrazili” do ulíc.  Klub Horehronček zo Šumiaca oslovil starostu so žiadosťou o zhasnutie pouličných svetiel. Členovia Klubu v nádeji čakali, čo sa bude diať. A zrazu ich na prechádzke po dedine sprevádzal len mesiac…
Lamacske sovy Lamacske sovy Lamacske sovy
Lamačské sovy z Bratislavy pripravili rozhlasové okienko, v rámci ktorého propagovali myšlienky Hodiny Zeme na svojej škole. Nezabudli ani na nástenku, či na propagáciu kampane na dverách do školskej jedálne.
Fandlyho Stromaci zo Serede Fándlyho stromáci zo Serede uverejňovali články o Hodine Zeme na internete, oslovili vedenie mesta a informácie o kampani odzneli nielen v školskom rozhlase ale aj prostredníctvom mestského rozhlasu.
http://www.zsjfsered.sk/hodina-zeme-2013/
http://www.seredonline.sk/clanky/hodina-zeme-2013/
http://novinky.sered.sk/clanky/2013-03-20-den-pre-zem-2013
http://novinky.sered.sk/clanky/2013-03-13-hodina-zeme-2013

Klub Tvorivý žiačik – enviráčik oslovil hneď viacerých starostov s požiadavkou o zhasnutie svetiel. Výzvu adresovali na nasledovné obce: Teplý Vrch, Budikovany, Padarovce, Hostišovce, Drienčany, Dražice, Veľký Blh, Slizké, Lipovec, Španie Pole, Poproč, Hrušovo a Lukovištia.

Zapojil sa aj Klub Včielka a ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici, podľa ich prieskumu sa zapojili nielen žiaci s rodičmi, ale aj starí rodičia v celkovom počte 286. Niekoľko žiakov s rodičmi sa zúčastnilo aj sviečkového pochodu na námestí SNP.

Stromáci zo ZŠ Veľká Franková zaslali list a aj osobne navštívili starostu obce, ďalej rozvešali plagáty pri Kultúrnom dome a pri základnej škole a deti zobrali plagáty aj domov pre svojich rodičov. Vložená energia sa vyplatila, v obci bolo na celú hodinu vypnuté verejné osvetlenie.

Klub Boroláci pri ZŠ Podhoroď mal podporu starostov obcí Inovce, Podhoroď, Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá. V jednotlivých obciach bol v obecnom rozhlase prečítaný list, aby sa aj verejnosť mohla zúčastniť na tejto kampani. V obciach sa večer stretli žiaci a členovia klubu a zhasnutím obecného osvetlenia a osvetlenia v domácnostiach sa aktívne zapojili do kampane. Svoju účasť podporili symbolickým zapálením sviečok a posedením si v príjemnej atmosfére. foto

Na záver pripájame aj video spracované Oždianskymi envirákmi:

Dúfame, že aj Vy sa už tešíte na ďalší ročník (len snáď na budúce nebude taká zima).
Vaši stromáci.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory