Nájdi svoje miesto | Strom života

Nájdi svoje miesto

Posilnenie postavenia mládeže prostredníctvom prírodných zážitkov pre aktívnu účasť v komunite (8.-14. jún 2013, Glücksburg/Ostsee, Nemecko)

Školenie na posilnenie postavenia mladých ľudí, aby prevzali iniciatívu a zodpovednosť za seba a svoju komunitu, využitím prírodných skúseností, vzdelávania na prírodných základoch a činnosti v rámci miestnej komunity.


Chcete, aby mladí ľudia, s ktorými pracujete, boli viac iniciatívni a zodpovední za seba a svoju miestnu komunitu?
Chcete preskúmať nové prírodné a komunitné metódy, ktoré slúžia mladým ľuďom ako atraktívny prostriedok na uľahčenie hľadania si miesta v spoločenstve a vo svete?
Hľadáte inšpiráciu ako využiť svoje okolie ako aktívnu súčasť vzdelávania mladých ľudí s ktorými pracujete?

Nájdi svoje miesto“ je 5-dňové školenie pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a školiteľov, ktorí sa snažia ďalej rozvíjať svoje schopnosti podporovať mladých ľudí – prevziať iniciatívu a zodpovednosť za seba a svoju komunitu – využitím zážitkov v prírode, vzdelávaním založeným na prírodných základoch a aktivitami v rámci miestnej komunity. Na konci projektu budú účastníci schopní používať a aplikovať širokú škálu outdoorových a prírodných nástrojov a metód pre posilnenie postavenia mladých ľudí.

Ciele:
zvýšenie povedomia o rozmanitosti vzdelávacích príležitostí, ktoré môže ponúknuť miestne prostredie pre neformálne vzdelávanie mladých ľudí
umožniť účastníkom zažiť a premýšľať o vzdelávacích hodnotách inovatívnych outdoorových metód, ktoré podporujú pracovníkov s mládežou, aby zvýšili zapojenie a prevzatie iniciatívy mladými ľuďmi v miestnych komunitách
preskúmať rozličné chápanie toho, čo znamená „prepojenosť s prírodou“ v súvislosti so vzdelávaním mládeže
zapojiť miestnu komunitu a uvažovať o možných hodnotách a schopnostiach, ktorými takéto aktivity podporujú zmysel mladých ľuďoch pre zodpovednosť a iniciatívu
povzbudiť účastníkov, aby sa podelili o svoje vlastné dobré skúsenosti s cieľom uľahčiť si vzájomné učenie a budúcu spoluprácu

Cieľová skupina a kritériá:
25 skúsených pracovníkov s mládežou, ktorí buď:
– majú skúsenosti s outdoorovými aktivitami (tréneri outdoorových športov, vedúci outdoorových letných táborov, a pod.) a chcú ďalej rozvíjať svoje schopnosti vo vzdelávaní na prírodných základoch; alebo
– pracujú v mestských oblastiach a chcú do svojej práce začleniť využitie prírodného prostredia.

Všetci účastníci by mali mať vhodnú úroveň angličtiny, aby boli schopní zapojiť sa do diskusií a aktivít. Mali by byť občanmi z krajín zapojených do programu Mládež v akcii, a byť starší ako 18 rokov.

Prihláste sa už teraz! Uzávierka prihlášok je 14. apríla 2013 Dátum výberu účastníkov 24. apríl 2013

Prehľad školenia
http://trainings.salto-youth.net/3406

Školenie je pre 25 účastníkov z krajín zapojených do programu Mládež v akcii a odporúča sa pre pracovníkov s mládežou, trénerov, mládežníckych vedúcich.

Pracovný jazyk: angličtina

Organizátor: JUGEND für Europa (Národná agentúra) Nemecká národná agentúra pre program Mládež v akcii

Kontakt v prípade otázok: Ingrid Müller, E-Mail: [email protected], telefón: +49 228 9506-227

Pred prihlásením sa kontaktujte Národnú agentúru vo svojej krajine (v prípade SR organizáciu Iuventa), či je zapojená do tohto konkrétneho programu a či sa zaviaže preplatiť cestovné náklady.

Tento projekt je financovaný z programu Mládež v akcii. Všetky náklady (ubytovanie, cestovné náklady, víza, atď.) týkajúce sa účasti na kurze hradia národné agentúry zapojené do tohto projektu – okrem účastníckeho poplatku, ktorý sa líši pri jednotlivých krajinách. Prosíme vás, aby ste kontaktovali svoju národnú agentúru, či je ochotná vyslať účastníkov na školenie, a aby ste sa dozvedeli viac o finančných podmienkach, ako zarezervovať cestovné lístky a o preplatení cestovných nákladov.

Toto školenie je financované:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory