Voda – základ života | Strom života

Voda – základ života

Voda je zdrojom života pre všetky živé organizmy. Je to chemická látka, ktorá sa nachádza všade okolo nás. V rómskom jazyku je voda “pani”. Slovo dostatočne vystihuje jej podstatu. „Veľká pani“ berie ľuďom príbytky, podmýva brehy a je hrozbou nielen pre nás ľudí, ale pre všetko živé vôkol. Na druhej strane „malá pani“ zvestuje sucho, neúrodu, hlad a utrpenie.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa konali na základnej škole v Kyjove podujatia, ktoré propagovali vodu ako spoločný dar matky prírody. Členovia Klubu Stromu života Kyjovčík sa zapojili do 3. ročníka ekovýchovnej súťaže Týždeň pre vodu. Podmienkou účasti v súťaži bolo zrealizovanie minimálne troch z vyhlásených aktivít pre zvolenú úroveň. Nám sa podarilo prejsť aktivitami ako Kolobeh vody, Nie je voda ako voda, Vodné hľadanie a dúfame, že zvládneme aj štvrtú aktivitu Vodníci, keď to počasie dovolí a vonku sa oteplí. Zároveň sme si pokusmi vyskúšali ako to v prírode skutočne funguje.
Prostredníctvom didaktických hier sme v tomto týždni pripravili žiakom zážitkové vyučovanie pod názvom Voda – základ života! Vlastnoručne zhotovenými maketami a nenáročnými pomôckami sme zvedavým detským očiam priblížili tečúci kyjovský potôčik a jeho dobrodružnú cestu za poznaním. Imitovali sme prechod po drevenej lavičke z jednej strany dediny na druhú. Kolobeh vody v prírode sme napodobnili prostredníctvom didaktickej hry Prší, prší. Deti sa zahrali na veselé (čisté) a smutné (znečistené) dažďové kvapky, ktoré padali na zem, keď sa na oblohe objavili sivé mraky a zatienili slniečko. Boli poučené o tom, ako sa majú správať počas dažďa a letných búrok.
Prostredníctvom náučných aktivít sme poukázali na dôležitosť vody pre život a zdravie človeka i celého spoločenstva, na jej nenahraditeľnosť.

A aj napriek tomu, že vonku to na mnohých miesta Slovenska stále nevyzerá, že jar je už tu, kyjovský Strom života krásne zakvitol a jar víta v plnej paráde!

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory