Ako sme pomohli lesu | Strom života

Ako sme pomohli lesu

Deň Zeme nám pripomína, že našu planétu treba chrániť. Členovia Klubu Stromu Života PLÁNKA pri ZŠ s MŠ v Novosade svojimi aktivitami prispeli k dôstojnému priebehu sviatku modrej planéty. Pracovali pri skrášľovaní miest svojho bydliska.


V blízkej obci Hraň, spoločne so svojimi učiteľmi likvidovali skládku odpadu na kraji lesa pod kopcom Stuchla. Vyzbierali 25 vriec odpadu – boli to plastové fľaše, staré vrecia  a tašky, nepotrebný textil a tiež zvyšky stavebného odpadu. Po necelých troch hodinách práce začal listnatý les dýchať čistotou.

Naši „stromáci“ pripravili reláciu do školského rozhlasu. Na príklade biblického Noeho a jeho korábu oboznámili spolužiakov s ohrozenými živočíšnymi druhmi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili pracovných aktivít pri ozdravovaní planéty  Zem.

Mgr. Kvetoslava Rojtášová, Klub SŽ Plánka, ZŠ s MŠ v Novosade

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory