Nie je list ako list | Strom života

Nie je list ako list

Slovo list v každom z nás evokuje niečo iné. Niekto si predstaví hárok papiera, niekto poštovú zásielku a iný zas rastlinný orgán, ktorý má rozličné tvary či funkcie. A práve na list a jeho rôzny význam a podobu sa zamerali v Klube SŽ Kyjovčík.


O apríli sa hovorí, že je to bláznivý mesiac. Ale verím, že nie je novinkou ani to, že apríl je tiež mesiac lesov. Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy, ale aj mnohé iné rastliny a samozrejme veľké množstvo živočíchov. V mesiaci apríl má svoj deň aj naša Zem. V týchto dňoch je už slnko štedrejšie na svoje lúče a celá príroda sa prebúdza zo zimného spánku. Rozzelenala sa nielen tráva, ale aj na stromoch sa začali objavovať prvé púčiky, listy. Aj členovia Klubu Stromu života – Kyjovčík pozorovali prírodu nielen vychádzkami, ale aj rôznymi aktivitami. Každý strom, každý kmeň, každá koruna, ba aj každý list boli odlišné, a také nádherné. Iste ste si všimli aj Vy. List môže byť aj jednou z foriem písomnej komunikácie, o čom sa žiaci presvedčili na hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov. O tom, že nie je list ako list svedčia aj zrealizované aktivity.

Nuž všímajte si akýkoľvek list, ako vyzerá. A presvedčte sa sami!

Mgr. Ľudmila Kanuščáková

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory