2013 apríl | Strom života

Archív - apríl, 2013

Deň Zeme v Brzotíne

Deň Zeme organizujeme každý rok. Tento rok sme začali v triedach, kde sme premietali žiakom I. a II. stupňa filmy s environmentálnou tematikou, ktoré nám zapožičali z NP Slovenský Kras. Potom sme sa vybrali ku rybníkom, kde sme vyzbierali odpad po neporiadnych návštevníkoch. Vyzbieraný odpad sme roztriedili do vopred pripravených vriec, ktoré boli označené názvom plasty, sklo, papier. Venovali […]

Stromáci na exkurzii – ako príroda ovplyvňuje nás a našu históriu

Dňa 19. apríla 2013 sa členovia Klubu Leustach z Alekšiniec zúčastnili historicko – prírodovednej exkurzie na trase Nitra – Bíňa – Ostrihom. Na výlete ich sprevádzali botanik, geológ, historik a archeológ, ktorí stromákom približovali ako prírodné prostredie ovplyvňovalo životy ľudí, pôsobilo na rozvoj kultúry, spôsobu života a vývoj historických udalostí, ktoré sa odohrávali v týchto lokalitách. Z prírodného hľadiska stromáci spoznávali […]

Spolupráca Klubov Stromu života na brigáde v Čiernej Lehote

Tridsať detí zo Základnej školy v Slatine nad Bebravou a dvadsať dospelých, z toho osem Partizánčanov sa 20. apríla rozhodlo vyčistiť ústie Slatinskej doliny, na konci obce Čierna Lehota pri príležitosti Dňa Zeme. S iniciatívou vyčistiť jeden z pramenných tokov Bebravy pod prírodnou rezerváciou Stará Bebrava, kde si Čiernolehoťania roky „budovali“ divokú skládku,  prišiel mladý […]

Deň Zeme v obci Brezovička

“My sa smetí nebojíme, do vreca ich zahodíme!” Tak tento pokrik sprevádzal podujatie pri príležitosti Dňa Zeme v obci Brezovička, ktoré zorganizoval miestny obecný úrad v spolupráci s koordinátormi environmentálnej výchovy Stromu života. Vyše 20 detí ale aj dospelých sa najprv pustilo do boja s odpadom. Jedna skupina sa zamerala na futbalové ihrisko a jeho okolie, druhá skupina čistila […]

Čergov – pýcha nášho regiónu

Tretí aprílový týždeň sa na základnej škole v Kyjove niesol v znamení realizácie zážitkovo-projektového vyučovania pod názvom Čergov – pýcha nášho regiónu. V súčinnosti medzipredmetových vzťahov deti tvorili makety stromov a lesnej panorámy, ktoré využili pri realizácii projektu. Čergovské pohorie sa rozkladá v severnej časti Slovenska. Na východe susedí s Ondavskou vrchovinou, na juhu s Košickou kotlinou a Šarišskou vrchovinou, na západe […]

Čistenie lesnej studničky

V čase, keď už na mnohých miestach Slovenska ľudia pomaly zabúdali na zimu a sneh, v obci Kyjov na východe Slovenska bolo tomu úplne inak. A keď sa napokon aj tu začala o slovo hlásiť jar a z polí a lúk mizol sneh, predsa len sa našli miesta, kde stále panovala zima… Aj napriek tomu, […]

Inšpirujte sa príbehom Jakuba

Jakub Bielik je 11 ročný chlapec, ktorý má rád prírodu a ktorý sa nebojí prekážok. Sám sa totiž zaslúžil o to, že na škole, ktorú navštevuje, vznikol Klub Stromu života. Preto sme ho požiadali, aby napísal krátky príbeh o tom, ako sa stal stromákom a Jakub nám s radosťou vyhovel. “Začalo to tým, že som na Vianoce dostal […]

Prezentácia projektu BeFoRe na konferencii v rakúskom Tullne

Zástupcovia občianskeho združenia Strom života sa dňa 17.4.2013 zúčastnili v rakúskom Tullne medzinárodného workshopu zameraného na ochranu pôdy a udržateľnosť v dunajskom regióne s názvom Sustainable Land Use, Soil Protection and Rural Development. Workshopu, ktorý bol realizovaný v rámci projektu SONDAR, sa okrem expertov zo Slovenska a Rakúska zúčastnili aj experti z Nemecka, Česka, Maďarska, […]

Maják

Tréningový kurz 10. – 16.jún 2013 Skalka u Doks, Česká Republika Skúmanie možností ako znížiť náklady namiesto hľadania väčšieho množstva peňazí. Učenie sa o komunite, využívaní miestnych zdrojov a ľahkom životnom štýle. Zažiť také prístupy k životu a k práci, ktoré ich urobia efektívnejšími, udržateľnými a radostnými. Žijeme v neustále sa meniacom svete, mnohí z nás sa angažujú v sociálnej oblasti a práci s mladými ľuďmi a komunitami, […]

Marcové aktivity Klubu Lipka z Prievidze

Klub Stromu života Lipka pri Špeciálnej základnej škole v Prievidzi realizovali v marci mnohé stromácke aj vlastné aktivity. Príchod jari oslávili výrobou veľkého plagátu. Aj keď vonku padal sneh,  na ich megaobrázku to hýrilo kvetmi a farbami. Vyhlásili súťaž  o najkrajší  sloh  –  na tému Zem ale sa do nej zapojili nielen členovia Klubu SŽ Lipka, ale […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory