Súťaž Dni biodiverzity a Nevzdávaj to | Strom života

Súťaž Dni biodiverzity a Nevzdávaj to

Milí stromáci, pripravili sme pre vás posledné dve súťaže v tomto školskom roku – 3. ročník súťaže ”Dni biodiverzity” a 2. ročník súťaže “Nevzdávaj to”. Aktivity súťaží odporúčame realizovať medzi 20. májom a 7. júnom 2013.
Uzávierka súťaží je 10.6.2013 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania emailu).


Súťaž “Dni biodiverzity” je kolektívna súťaž (súťažia Kluby), pričom tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života vecné ceny. Súťažou si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity – International Day for Biological Diversity (22.5.), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN).
Súťaž “Nevzdávaj to” je súťaž jednotlivcov (súťažia členovia), pričom najlepší autor získa digitálny fotoaparát. Súťažou si pripomíname Svetový deň životného prostredia (5.6.). Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostrední, ktorá sa konala sa 5.-16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Delegáti zo 112 štátov na nej prerokovali prvú súhrnnú správu o stave životného prostredia a schválili Deklaráciu o životnom prostredí.


Bližšie podmienky k súťaži “Dni biodiverzity”:
Zadanie súťaže je vytvorené pre dve úrovne náročnosti. Po kliknutí na obrázok si môžete zadanie stiahnuť vo formáte PDF.

1. úroveň náročnosti:

Dni biodiverzity

2. úroveň náročnosti:

Dni biodiverzity


Bližšie podmienky k súťaži “Nevzdávaj to”:

  • každý člen môže zaslať len jedno video.
  • vašou úlohou je predstaviť si, že voláte na video odkazovú schránku našej planéty a že jej chcete zanechať na tomto záznamníku videoodkaz, v ktorom vysvetlíte prečo to s nami (s ľuďmi) nemá vzdávať. Váš odkaz by nemal presiahnuť 30 sekúnd.
  • môžete popustiť uzdu fantázii a natočiť odkaz o čomkoľvek, čo považujete za dôležité. Vo videoodkaze môžete hovoriť o tom, čo viete pre planétu urobiť vy alebo hovoriť o konkrétnych príkladoch, o ktorých viete, že planéte veľmi pomohli.
  • vo videoodkaze má vystupovať jedna osoba – je to súkromný telefonát medzi členom Stromu života a planétou Zem.
  • súťažné práce je potrebné zaslať cez dátové úložisko na emailovú adresu [email protected] alebo na adresu organizácie (napálené na CD) do termínu uzávierky súťaže. Nezabudnite uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno autora diela.
 Príklad videoodkazov si môžete pozrieť na nasledovnom videu:


Súťaže sú určené len pre členov Stromu života. Súťažné práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života.
Práce zasielajte najneskôr do 10. júna 2013 na adresu:

Strom života
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Dni biodiverzity / Nevzdávaj to”
alebo emailom na [email protected] (v prípade emailového zaslania vás videá prosíme posielať cez dátové úložisko).

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory