Úprava areálu školy | Strom života

Úprava areálu školy

Názorná ukážka toho, ako sa dá z veľkej kopy neporiadku (4 plné traktorové vlečky) utvoriť zaujímavá skalka, napríklad aj z vyhodených pneumatík. V Kyjove vedia, že aj takými jednoduchými svojpomocnými aktivitami sa dá budovať vzťah detí k prírode a k svojmu okoliu.


Skrášľovanie životného prostredia školy patrí medzi prvoradé úlohy environmentálnej výchovy na našej škole. V mesiaci apríl sme pokračovali v realizáciu výsadby kvetinových záhonov, s ktorými sme začali v minulom školskom roku. Čistili sme priestory školských dvorov, odstránili nežiaduci odpad, naplánovali a zrealizovali malé triedne záhradky.

Z veľkej kopy neporiadku dokázali naši Stromáci vytvoriť unikátne diela, ktoré zakaždým potešia nielen žiakov, ale aj všetkých okoloidúcich. Nuž, posúďte sami!

Mgr. Anna Molnárová

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory