Nie je areál ako areál | Strom života

Nie je areál ako areál

Areál ZŠ s MŠ v Alekšinciach môžeme zaradiť medzi najkrajšie školské areály. Veľkú zásluhu na tom majú členovia klubu Stromu života – Leustach a ich rodičia. V piatok 26. apríla 2013, v rámci týždňa pre Zem, sa uskutočnila každoročne organizovaná spoločná brigáda Klubu a rodičov zameraná na jarnú úpravu zelene. Tvarovali sa stromy a kry, vyhrabávala sa pokosená tráva a odstraňovali sa odpadky.


V priebehu jedného popoludnia areál školy opäť rozkvitol do svojej krásy a plným priehrštím poskytuje pastvu nielen pre oči, ale aj zmes sladkých vôní  jarných bylín, miesto na hniezdenie vtákov a životné priestor pre množstvo rôznorodého hmyzu. Takto upravený areál slúži ako nepostrádateľné prírodné prostredie pre výučbu biológie, environmentálnej výchovy v praxi, ale aj priestor pre realizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít.

Vážme si preto tento ojedinelý dar prírody a snažme sa ho zachovať v jeho plnej kráse.

 Mgr. Stanislava Blahová

Leustach Leustach

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory