Mladý ekológ na prednáške | Strom života

Mladý ekológ na prednáške

Len nedávno sa členovia Klubu Mladý ekológ a ich spolužiaci zúčastnili ekovýchovného koncertu zameraného na recykláciu skla, a ani nie o 2 týždne už na nich čakala ďalšia akcia zameraná na odpad a jeho separáciu.


Dňa 26. júna 2013 sa deti zo ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 zúčastnili prednášky na tému „Separovanie komunálneho odpadu“. Cieľom bolo zefektívniť separovaný zber a vybudovať zberný dvor v meste Vráble, vzbudiť u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu formou otázok a odpovedí. Za správne riešenie získali tričká, pastelky a perá. Ohlasy boli pozitívne, páčili sa im ceny aj súťaže. Z prednášky sme všetci odchádzali s ponaučením ako správne separovať odpad, do akej zbernej nádoby ho treba potriediť a ako sa dá znova spracovať.

Separujeme, lebo aj my chceme pomôcť chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje!

PaedDr. Lenka Krajčovičová
vedúca Klubu SŽ Mladý ekológ, ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226
koordinátor environmentálnej výchovy 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory