Staňte sa budúcim generálnym tajomníkom IYNF! | Strom života

Staňte sa budúcim generálnym tajomníkom IYNF!

Medzinárodní mladí priatelia prírody (IYNF) hľadajú kandidátov na pozíciu generálneho tajomníka pre sekretariát so sídlom v Prahe.


IYNF je medzinárodná mládežnícka organizácia zastrešujúca viac ako 20 členských a partnerských organizácií, ktoré sa ďalej členia na miestne, regionálne a národné skupiny a spája približne 130 000 mladých ľudí. Svojou prácou inšpirujeme a spájame mladých priateľov prírody v Európe. Hlavným poľom našej pôsobnosti je environmentálne a zážitkové vzdelávanie s dôrazom na ohľaduplnosť, súdržnosť a udržateľnosť. 

Sme rozvíjajúca sa organizácia, ktorá aplikuje svoje myšlienky v každodennom živote a zhromažďuje skupinu motivovaných ľudí, ktorí majú radi neustály rozvoj. Hľadáme inšpirujúceho a zodpovedného vodcu pre náš medzinárodný tím dobrovoľníkov a zamestnancov.

Generálny tajomník je určeným členom Prezídia pracujúci na plný úväzok v medzinárodnej kancelárii v Prahe. Povedie sekretariát a bude mať kľúčovú zodpovednosť za vykonávanie pracovného plánu prostredníctvom podpory projektov a finančnej a personálnej agendy organizácie. Sekretariát má v súčastnosti troch pracovníkov na plný úväzok a dvoch dlhodobých dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby.

Požiadavky na pozíciu

pracovné povolenie pre EÚ
najmenej 2-ročné pracovné alebo dobrovoľnícke skúsenosti v národnej alebo medzinárodnej MVO
skúsenosti a znalosti v najmenej jednom odbore pôsobnosti IYNF: (medzinárodná) mládežnícka práca, environmentálne a outdoor vzdelávanie, neformálne vzdelávanie
schopnosť a ochota pracovať flexibilný pracovný čas, cestovať na stretnutia do zahraničia a v prípade potreby pracovať aj cez víkendy
skúsenosti s financovaním EÚ a Rady Európy sú prínosom
plynulá angličtina, praktická znalosť nemčiny a/alebo češtiny je výhodou
súhlas s hlavnými hodnotami IYNF
členstvo v organizácii priateľov prírody je prínosom, nie však podmienkou
ochota zaviazať sa na obdobie 3 rokov
schopnosť začať pracovať na pozícii od 1.10.2013
ochota pracovať a žiť v Prahe

Navrhované podmienky 

mesačný plat počas 3-mesačného skúšobného obdobia je 28.000 CZK (cca 1100 EUR v hrubom), po tomto období môže byť plat zvýšený na základe výkonu
stravné lístky
sociálne poistenie
extra osobné benefity počas roka
podpora pre ďalšie osobnostné vzdelávanie
5 týždňov platenej dovolenky
platený mobilný telefón

Zodpovednosť

viesť a riadiť zamestnancov a dobrovoľníkov IYNF
realizovať pracovný plán a politiku IYNF a vytvárať predpisy spojené s politikou
dohliadať nad finančným riadením
zaistiť financovanie pre prevádzkovú činnosť IYNF
riadiť ľudské zdroje
navonok reprezentovať IYNF a podpisovať zmluvy v mene IYNF
dodržiavať predpisy politiky riadenia
zabezpečovať živé vzťahy medzi všetkými zúčastnenými stranami IYNF

Postup prihlásenia sa

Máte otázky alebo záujem prihlásiť sa? Váš motivačný list a životopis v anglickom jazyku zašlite e-mailom prezidentke IYNF Vanesse Hofeditz [email protected] do utorka 16.júla 2013. Všetci kandidáti budú informovaní o výsledkoch rozhodnutia e-mailom. Vybraní uchádzači budú pozvaní na telefonický pohovor a proces hodnotenia. Vybraný generálny tajomník by nastúpil od 1. októbra  2013 na mesačnú záučnú (odovzdávaciu) dobu a 3-mesačnú skúšobnú dobu.

Pre viac informácií o IYNF navštívte našu webstránku www.iynf.org.

International Young Naturefriends
Senovazne nam. 24
CZ-110 00 Prague
Tel.: +420 234 621 573 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory