Strom života spolu dobrovoľníkmi opäť vyčistil Malý Dunaj | Strom života

Strom života spolu dobrovoľníkmi opäť vyčistil Malý Dunaj

Strom života zorganizoval druhý ročník čistenia koryta Malého Dunaja v rámci podujatia Naše Mesto. Podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto zastrešuje Nadácia Pontis v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami alebo škôlkami. Počas samotnej upratovacej akcie na Malom Dunaji sa dobrovoľníkom podarilo vytiahnuť z vody viac ako 4 metre kubické odpadu.


Čistenia koryta Malého Dunaja sa zúčastnilo 16 dobrovoľníkov z rôznych bratislavských firiem. Malý Dunaj a jeho brehy zbavovali najrozličnejšieho odpadu, ktorý sa do koryta naplavil z hlavného mesta, alebo bol do rieky vyhodený úmyselne. Dobrovoľníci svojou prácou zmiernili negatívny dopad odpadu na krehký ekosystém Malého Dunaja, pričom z rieky tento rok vytiahli 28 pneumatík, čo je o 7 viac ako minulý rok.

O tom, ako sa nám darilo svedčí aj fotoprezentácia z podujatia, ktorú si môžete prezrieť nižšie.
Ďakujeme ešte raz všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili akcie, Nadácii Pontis a Petrovi Petríkovi z Novej Dedinky (splavma.sk) za poskytnutie lodiek.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory