Strom života získal ocenenie | Strom života

Strom života získal ocenenie

Strom života sa stal víťazom Súťaže sociálnych podnikov NESsT-Citi pre roky 2012-2013, ktorá bola vyhlásená za účelom podpory rozvoja sociálnych podnikov medzi miestnymi neziskovými organizáciami v strednej Európe. Súčasťou ocenenia je investícia vo výške 6.000,- EUR do rozvoja našej podnikateľskej činnosti – webshopu Stromu života.


NESSTSúťaž sociálnych podnikov NESsT-Citi pre roky 2012-2013 je súčasťou poslania NESsT rozvíjať sociálne podniky v strednej Európe. Jej uskutočnenie je možné vďaka podpore Nadácie Citi a dobrovoľníckej pomoci zamestnancov Citi v Slovenskej republike, Českej republike a v Maďarsku. Ceny udelené NESsT a Citi oceňujú kvalitu v projektovaní, rozvoji a plánovaní udržateľných sociálnych podnikov s dvoj a často až trojnásobným výsledkom: finančným, sociálnym a environmentálnym. Pracovníci NESsT a miestni podnikateľskí poradcovia v Bratislave a Prahe preverili finalistov z pohľadu kritérií, ktoré NESsT považuje za kľúčové pre potenciálny úspech a vplyv sociálneho podniku: realizovateľnosť podnikateľského nápadu, prípadný finančný a sociálny vplyv a kvalita samotného podnikateľského plánu. Cenu za Najlepší podnikateľský plán sociálneho podniku odovzdala Stromu života Eva Varga, NESsT Portfolio Performance Director so sídlom v Budapešti a Eva Chaloupková, Citi Public Affairs Officer pre Českú a Slovenskú republiku.

ocenenie

Našim zámerom je zastrešovať lokálnych malovýrobcov, ktorí vyrábajú produkty šetrné k životnému prostrediu. V internetovom obchode budú takéto výrobky propagované spolu s profilom malovýrobcu. Malovýrobcovia, okrem rozšírenia možnosti predaja cez stromácky distribučný kanál, budú mať možnosť pomocou výmenného obchodu svoje výrobky s inými výrobcami vymieňať. Malovýrobca nemusí byť živnostník alebo podnikateľský subjekt, ale predaj svojich výrobkov môže realizovať so Stromom života aj na základe dohôd v zmysle Zákonníka práce. V najbližšej dobe nás teda čaká väčšia prestavba nášho webshopu, komunikovanie s malovýrobcami a dohadovanie podmienok spolupráce. Dúfame, že nám aj Vy pomôžete náš webshop propagovať, prípadne nám poskytnete kontakty na malovýrobcov, ktorých vo svojom okolí poznáte.

Rastieme pre Vás a spolu s Vami.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory