Tvoj Strom života v školskom roku 2012/2013 | Strom života

Tvoj Strom života v školskom roku 2012/2013

Školský rok sa nám pomaly blíži ku koncu. Zaspomínajme si teda, čo sa nám všetko podarilo. Súťaže, nové metodiky, envirokonferencia, otvorenie pobočky v Banskej Bystrici, verejné podujatia v rámci Hodiny Zeme, malé granty, ocenenie pre organizáciu a čerešnička na záver – 24 koncertov Eco Glass Tour. Dúfame, že sme Vám boli počas roka príjemným spoločníkom a tešíme sa na Vás opäť v septembri.


Na jeseň boli vyhlásené dve nové pravidelné súťaže – 1. ročník súťaže Stromácka debatná liga a 1. ročník eko-výchovnej súťaže Spoločenstvo stromov. V rámci debatnej ligy deti obhajovali svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko k vybranému tvrdeniu. Súčasťou Spoločenstva stromov bolo vyrábanie papierových tašiek, vypracovanie zdravotnej karty stromu, mapovanie zelene v obci. V októbri sme pokračovali tretím ročníkom fotografickej súťaže Zrkadlo duše, v rámci ktorej deti na fotografii zachytávali krásu, ktorú stvorila príroda alebo človek. V decembri v rámci vianočnej súťaže deti vyrábali z vlastnoručne vyrobeného recyklačného papiera vianočné pohľadnice.  Nový rok sme tradične otvorili vytvárnou súťažou Tajomstvo stromu a literárnou súťažou Moja voľba. Pokračovali sme Týždňom pre vodu, Týždňom pre Zem a súťažný maratón sme zavŕšili v júni s Dňami biodiverzity a videosúťažou Nevzdávaj to, v rámci ktorej deti nahrávali svoj videoodkaz planéte Zem. Okrem súťaží, v ktorých deti alebo Kluby mohli vyhrať vecné ceny, sa Kluby zapájali aj do programov environmentálnej výchovy zameraných na ovzdušie, vodu, odpady a kultúrne dedičstvo. V tomto školskom roku dostali nový dizajn Lišajníky a Ozón a programy sme rozšírili aj o multimediálnu výchovu.

Rozšírili sme aj funkcionalitu našej webovej stránky. Na mape Slovenska si môžete prezrieť rozloženie Klubov a profily jednotlivých Klubov. Kluby môžu využívať intranetovú poštu na komunikáciu medzi sebou, bez toho aby Vedúci Klubov niekde zverejňovali svoj emailový kontakt. Hlavné informácie o organizácii sú na stránke k dispozícii v troch cudzích jazykoch – angličtine, nemčine a francúzštine a v druhej polovici školského roka pribudol aj darcovský systém.

Počas školského roka sme sa zúčastnili aj viacerých medzinárodných podujatí, z ktorých čerpáme inšpiráciu pre našu činnosť. Začali sme 12.-16.9.2012 v poľskom Krakowe na konferencii zameranej na udržateľný rozvoj. V októbri sme pokračovali na konferenciách v Košiciach zameraných na cyklistickú dopravu a na zelené podnikanie. V novembri 2012 (8.-9.11.) sme sami organizovali veľké medzinárodné podujatie – Envirokonferenciu. Na konferencii vystúpili prednášatelia zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska, Srbska a Francúzska so svojimi príspevkami zameranými na environmentálnu výchovu. V marci 2013 sme sa zapojili do celosvetovej kampane Hodina Zeme. Okrem podujatí, ktoré si organizovali na svojich školách Kluby, sme v rámci Hodiny Zeme priamo organizovali otvorené podujatia v Piešťanoch, Partizánskom a v Banskej Bystrici. Dňa 17.4.2013 sme na konferencii v rakúskom meste Tulln prezentovali našu činnosť v oblasti environmentálnej výchovy na školách a monitoringu udržateľnosti miest. Posledným medzinárodným podujatím, ktorého sme sa zúčastnili, bola konferencia 22.-26.5. v slovenskej obci Kunerad zameraná na aktivizmus.

Naše Kluby v rámci malých grantov realizovali viacero projektov. Klub Leustach revitalizoval park židovského cintorína v Nitre – Janíkovciach. Na revitalizácii sa dokopy zúčastnilo 97 dobrovoľníkov vo veku od 9-70 rokov. Po vyčistení cintorína sa odkrylo približne 70 židovských hrobov. V druhej polovici školského roka Klub začal s prvou etapou výsadby ekoplotu. Klub Sova dokončil v roku 2012 náučný chodník Bielické Bahná a v druhom polroku v spolupráci s Klubmi Bebrava a Environmentálnym klubom z Bánoviec nad Bebravou zahájil projekt čistenia okolia rieky Bebrava. Klub Lipka z Prievidze zrealizoval svoj projekt Les poznania, v rámci ktorého deti v areáli školy vysadili sadenice stromov a krov a osadili vtáčie kŕmidlá. Na jar členovia zahájili ďalší projekt Babičkina záhrada. Ekohoteláci z Piešťan čistili okolie Váhu a trasu náučného chodníka. Okolie Váhu čistil aj Klub Slimáčik zo Šale. Klub Hýrovček zo Stráňav vysádzal v školskom areáli dreviny a trvalky. Na záver školského roka sme zrealizovali aj projekt veľkého upratovania Malého Dunaja, v rámci ktorého sa nám podarilo z rieky vytiahnuť 4 metre kubické odpadu.

Záver školského roka bol mimoriadne úspešný. Strom života sa stal víťazom Súťaže sociálnych podnikov NESsT-Citi pre roky 2012-2013, ktorá bola vyhlásená za účelom podpory rozvoja sociálnych podnikov medzi miestnymi neziskovými organizáciami v strednej Európe. Zároveň sme my oceňovali naše Kluby formou koncertu. Celkovo sme zorganizovali 24 koncertov, čim sa nám podarilo usporiadať najväčšie ekologické turné na Slovensku. Súčasťou turné bolo aj vytvorenie metodickej príručky o skle, CD s interaktívnymi hrami, DVD s krátkym animovaným filmom o recyklácii skla a plagáty. Tento balíček sme zasielali na 1600 základných škôl po Slovensku.

Počas leta sa môžeme stretnúť na hlinených workshopoch alebo nám môžete pomôcť pri obnove hradu Hrušov. K dispozícii pre Vás máme aj člny pre splavy, ktoré si môžete rezervovať cez našu stránku. A ak by sme sa v lete náhodou nestretli, už teraz sa tešíme na stretnutie v septembri.

Vaši stromáci

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory