Envitalent – projekt pre nadané deti z Čiech a Slovenska | Strom života

Envitalent – projekt pre nadané deti z Čiech a Slovenska

Strom života uspel ako partner v ďalšom zaujímavom projekte “Envitalent”, ktorý predložilo Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Moravskoslezským  krajom z Českej republiky v rámci Programu celoživotného vzdelávania Comenius – Partnerstvá Comenius Regio.


Ďalšími partnermi projektu na českej strane sú Střední průmyslová škola chemická, Akademika Heyrovského a Gymnázium z Ostravy a Klub ekologické výchovy Praha. Na slovenskej strane sa do projektu zapája Strom života – pobočka Banská Bystrica, Gymnázium A. Sládkoviča a ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici. Zameranie aktivít projektu sa pridržiava kontextu výchovy k udržateľnému rozvoju a environmentálnej výchovy, pričom cieľovou skupinou sú nadaní žiaci.
V rámci projektu sa vypracujú kritériá pre identifikáciu nadaných žiakov v oblasti environmentu a následne sa budú vybraní žiaci zúčastňovať terénnych praktických aktivít. Medzi navrhnuté terénne praktiká patrí napríklad monitoring toku potoka Tajovka alebo objavovanie kultúrneho a prírodného bohatstva Španej Doliny a kopca Urpín. Partneri projektu sa zároveň budú zúčastňovať medzinárodných konferencií orientovaných na environmentálnu výchovu a absolvujú niekoľko vzájomných návštev v rámci projektových mobilít.
Projekt potrvá od októbra 2013 do septembra 2015.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory