Európska dobrovoľnícka služba v Lotyšsku | Strom života

Európska dobrovoľnícka služba v Lotyšsku

Environmentálna organizácia z Lotyšska homo ecos:, partner IYNF, hľadá 2 dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EDS). 
Ak si …
– pripravený pripravený stráviť rok (od polovice januára 2014) v Lotyšsku – v hlavnom meste Riga;
– medzi 18 – 30 rokov;
– schopný pracovať ako súčasť tímu;
– zapálený pre otázky týkajúce sa životného prostredia, tvorivej činnosti a kampaní;
– pripravený organizovať rôzne tvorivé podujatia a vzdelávať ľudí v oblasti životného prostredia
… budeme šťastný, ak sa staneš naším dobrovoľníkov v rámci EDS!

Ako sa prihlásiť: zašli, prosím, svoj životopis a vyplnenú prihlášku EVS_application_form na adresu [email protected] do 31. augusta 2013.

Trvanie projektu: 1 rok (od polovice januára 2014 – január 2015)

Náplň práce dobrovoľníka: 
akcie/workshopy – organizovanie tematických akcií/workshopov (vedenie a/alebo vytváranie skupín, ktoré by mohli pomôcť) v Centre environmentálneho vzdelávania a informovanosti, napr. tvorivé dielne, filmové večery, stretnutia s dobrovoľníkmi, propagačné akcie, informačné večery s hosťujúcimi rečníkmi, atď.
projekty a aktivity – zúčastňovaním sa aktivít podporovať jednotlivé projekty – závisí od schopností a záujmov, do stanovených vzdelávacích cieľov.
práca s webovou stránkou – starať sa o anglickú verziu internetovej stránky homo ecos:
spolupráca s medzinárodnými partnermi – budovať partnerstvá a vytvárať kontakty pre ďalšie projekty.
práca v kancelárii – ako je odpovedanie na e-maily, kopírovanie, aktualizácia databáz, príprava dokumentov, práca so sociálnymi médiami, spolupráca s miestnymi a európskymi organizáciami, účasť na plánovacích stretnutiach, prinášať nápady na aktivity a pod.
dokumentácia – foto a video dokumentácia udalostí a aktivít, ich zverejňovanie na sociálnych sieťach (twitter, facebook, blog).
prispievať k rozvoju Centra environmentálneho vzdelávania a informovanosti nápadmi, kontaktmi, praktickou podporou darčekového obchodu homo ecos:
informačné materiály (grafický dizajn) – vytvárať rôzne materiály podporujúce trvalo udržateľný spôsob života a témy súvisiace so životným prostredím.
jazykové a kultúrne workshopy pre miestnych ľudí.
informačné kampane o aktivitách homo ecos:
vlastná iniciatíva… 

Projekt bude navrhnutý a vytvorený v súlade so zručnosťami a vzdelávacími cieľmi dobrovoľníka.

O nás…

Homo ecos: je v Lotyšsku dobre známa environmentálna organizácia, ktorej úlohou je vytvárať spoločenské hnutie, ktoré nielen emocionálne podporuje myšlienky priateľské k životnému prostrediu, ale taktiež ich realizuje a prežíva prostredníctvom aktivít, ktoré sú prospešné pre prostredie a ľudí. Organizácia taktiež pracuje na podporovaní materiálov a technológií každodenného používania, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu a ľuďom.

Organizácia sa snaží informovať a vzdelávať ľudí v otázkach týkajúcich sa životného prostredia, ako aj ich zapojiť a povzbudiť, aby zmenili svoje každodenné zvyky a žili viac udržateľným spôsobom života. Naše hlavné aktivity a projekty zahŕňajú sociálne kampane („Lotyšsko – najzelenšia krajina na svete“ a „10/10/10 – Global Work Party“), aktivity neformálneho vzdelávania mládeže, vzdelávacie aktivity (filmové večery, rozhovory) a spoluprácu s partnermi zameranú na rozvoj a zavádzanie smerníc trvalo udržateľného života do ich pracovného prostredia a podujatí. Spolupracujeme na niekoľkých prebiehajúcich projektoch s inými mimovládnymi organizáciami a verejnými inštitúciami. Organizácia sa prezentuje v médiách, ako v tradičných (časopisy, spravodajské portály), tak aj na sociálnych sieťach: profily na Facebooku (profil v angličtine), Twitteri (informácie v lotyštine) a Youtube, ako aj na miestnej sociálnej sieti www.draugiem.lv.

Homo ecos: bola založená v roku 2007. V súčasnosti v kancelárii pracuje 5 ľudí, organizácia má aj sieť 60 miestnych dobrovoľníkov a podporovateľov.

Organizácia spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, miestnymi úradmi a samosprávami Lotyšska. homo ecos: je mimoriadnym členom Lotyšskej komory obchodu a priemyslu, partner Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu Európskeho parlamentu a partner Európskej komisie v klimatickej kampani „Svet, ktorý máš rád, s klímou, akú máš rád“ a má dobrú spoluprácu s univerzitou v Yale a 350 organizáciami.

Kontakt:
[email protected]
www.homoecos.lv
twitter.com/homoecos
facebook homo ecos:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory