Porto Alegre – mesto, kde rozhodujú občania | Strom života

Porto Alegre – mesto, kde rozhodujú občania

V roku 1989 vyhrala voľby v Porto Alegre nová politická strana, ktorá sľubovala potlačiť chudobu v meste, v ktorom polovica z 1,3 milióna obyvateľov nemala prístup k pitnej vode ani kanalizácii a ku ich domom viedla iba vyšliapaná cesta. Po nástupe do úradu čakalo novú vládu prekvapenie: obrovské dlhy, chýbajúce základné vybavenie a budovy v dezolátnom stave. Za desať rokov tento stav dokázali zmeniť.


Jedinými prostriedkami, ktoré mali noví zástupcovia mesta k dispozícii boli prečerpaný rozpočet a nespokojnosť obyvateľov, ktorá hrozila prerásť do nepokojov. Urobili teda jedinú vec, ktorá ich napadla. Poradili sa s obyvateľmi a ponúkli im možnosť podieľať sa prerozdelení toho mála čo ešte ostalo. Týmto krokom naštartovali proces, ktorý sa aktuálne rozšíril už do viac ako 1500 miest po celom svete.

Participatívny rozpočet umožňuje každému obyvateľovi vyjadriť svoj názor na to ako by sa mali minúť mestské peniaze. Radnica zverejňuje kompletne svoje výdavky na jednotlivé body rozpočtu a ktokoľvek sa ku nim môže vyjadriť. Celý proces prebieha v ročných cykloch, kedy sa na úvod roku zhodnotí predchádzajúce obdobie, zvolia sa nové priority a zástupcovia okresov, ktorí pomáhajú pri realizácií nových opatrení.

V roku 1999 dosiahol tento model už nasledujúce úspechy:

  • 98% obyvateľov mesta má vodovod (1989: 48%)
  • 89% obyvateľov má kanalizáciu (1989: 46%)
  • Ročne sa stavia až 30 km nových ciest
  • Vďaka investíciám do kvality vzdelávania sa zdvojnásobil počet študentov
  • Cez zefektívnenie mestskej hromadnej dopravy sa znížil počet áut na cestách a zvýšila sa rýchlosť prepravy
  • Ročne sa na rozhodovaní o rozpočte podieľalo viac ako 100 000 ľudí (1989: 1000 ľudí)
  • Ľudia rozhodovali o rozpočte vo výške 700 miliónov USD ročne

Toto všetko je možné iba vďaka tomu, že obyvatelia sa aktívne podieľajú na jeho riadení a poskytujú zástupcom mesta spätnú väzbu na ich rozhodovanie. Skrz tento prístup je možné efektívnejšie vynakladať finančné prostriedky a zvyšovať životnú úroveň a spokojnosť obyvateľov.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory