Stromáci tvoria bioprofily miest a obcí Slovenska | Strom života

Stromáci tvoria bioprofily miest a obcí Slovenska

Strom života pre vás pripravuje zaujímavý projekt s názvom Bio-profily miest a obcí Slovenska. Prostredníctvom aktualizovaných a nových metodík vás naučíme monitorovať indikátory životného prostredia, ktoré sú akýmsi zrkadlom prostredia v ktorom žijete. K tomu vám poskytneme prístroje, pomocou ktorých tieto indikátory zmeriate. Nebude chýbať ani interaktívna webová stránka, do ktorej budete môcť aktívne vstupovať.


Hlavným cieľom projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska je aktívna účasť mladých ľudí na zisťovaní indikátorov kvality lokálneho životného prostredia komunity a na vytváraní bio-profilov miest a obcí Slovenska.

Základné aktivity projektu
Vytvorenie interaktívnej webovej stránky pre prezentáciu bio-profilov miest a obcí

  • Priamo v intranetovom rozhraní webovej platformy budú mladí ľudia zaznamenávať výsledky svojho monitoringu indikátorov životného prostredia.

Vypracovanie a aktualizácie metodík ku každému indikátoru životného prostredia

  • Metodiky poskytnú zapojeným Klubom potrebné informácie o danej problematike a budú akýmsi manuálom na zisťovanie vybraných indikátorov životného prostredia.

Meranie a hodnotenie indikátorov lokálneho životného prostredia

  • Vedúci Klubu podľa svojich možností a schopností vyberie, ktoré z indikátorov životného prostredia budú s deťmi merať.
  • Všetky získané údaje sa budú zaznamenávať do on-line záznamových kariet.
  • Počas monitoringu členovia Klubu budú aktívne komunikovať s miestnou samosprávou.
  • Hodnotenie bude prebiehať formou verejného prerokovacieho procesu opatrení, ktoré môžu navrhovať občania, mladí ľudia a samospráva on-line.
 
 Prístroje a pomôcky na meranie niektorých z indikátorov
Merací panel GL
Merací panel GL s grafickým displejom so zabudovanými senzormi teploty, osvetlenia a hluku. Do neho sa dajú napojiť viaceré senzory na monitoring kvality ovzdušia. My vám ponúkame senzor oxidu uhoľnatého, ktorý je ideálny na meranie znečistenia životného prostredia, najmä znečistenia atmosféry spôsobeného cestnou dopravou. Jasne ukáže rozdiely v úrovni CO medzi hlavnou cestou, vedľajšou uličkou a vo väčšej vzdialenosti od ciest.
 


 


Batscanner
Na monitorovanie netopierov vám poslúži zmiešavací ultrazvukový detektor Batscanner. Detektor sa automaticky naladí na “peak frekvency” – čo je hlavná frekvencia podľa ktorej sa určujú druhy netopierov a zároveň neustále sníma celé ultrazvukové spektrum. Tuto frekvenciu zobrazí na displeji. Vhodný je aj pre laikov pretože má zabudovaný reproduktor, z ktorého možno počuť ultrazvuk transformovaný do počuteľnej oblasti. Veľmi jednoducho sa dá v teréne využiť v kombinácii s aplikáciou do mobilného telefónu.

Zadarmo aplikácia do smartfónov BatLib App
dokáže prehrať rôzne ultrazvukové hlasy najbežnejších európskych druhov netopierov transformovaných do zvukového priestoru. Môžete si ho porovnať s živým výstupom z Batscannera pre identifikáciu druhov netopierov.
Postup
1.. Zadáte frekvenciu zobrazenú na BATSCANNERy
2.. Vypočujte si typickú sekvenciu volania netopiera
3.. Porovnáte zvuk s tým, čo počujete od svojho BATSCANNER
4. Znie to podobne? Môžete si navoliť ďalšie informácie a fotografie druhov netopierov s podobnými akustickými prejavmi.

  Na videoukážke môžete vidieť ako batscanner funguje – monitoruje nepočuteľnú frekvenciu netopiera a transformuje ho do počuteľného zvuku pričom ukazuje frekvenciu podľa ktorej sa dá určiť o aký druh netopiera ide.

Environmental Monitoring Test Kit
Testovacia súprava na monitorovanie šiestich parametrov  životného prostredia  a zisťovanie kvality vody vo vodných tokoch a nádržiach. Umožňuje sledovať nasledovné parametre vlastnosti vody: kyslosť, zásaditosť, oxid uhličitý, rozpustený kyslík, pH a tvrdosť. Táto sada je ideálna nielen pre profesionálov, ale aj pre študentov, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie kvôli jeho efektívnosti  a jednoduchosti použitia. Testovacia sada obsahuje všetky potrebné roztoky a príslušenstvo na vykonanie viac ako 100 testov pre každý meraný parameter, elektronický tester pH PHep ®, kufrík a návod.


  Profesionálny digitálny teplomer/vlhkomer
Prostredníctvom tohto prístroja budú deti simultánne merať teplotu a vlhkosť na rôznych stanovištiach v mestách a priľahlej krajine.

  Sada testov na meranie kvality studničnej vody
Táto sada testov slúži na kontrolu  10 najbežnejších kontaminantov, ktoré môžete nájsť vo vode z z prameňa alebo studničky. A sú to baktérie, olovo, pesticídy, dusičnany, dusitany, chlór, pH, tvrdosť, meď a železo

„Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.”

 

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory