EY Community Day so Stromom života | Strom života

EY Community Day so Stromom života

Strom života, spolu s Nadáciou Pontis, zorganizoval tento rok už druhú akciu na vodách Malého Dunaja. Akcia s názvom EY Community Day tento krát pritiahla k vode 19 zamestnancov firmy EY.


Čistenie Malého Dunaja zaujíma silné miesto v portfóliu aktivít Stromu života. Okrem posilnenia kolektívneho ducha má významný verejnoprospešný účel, nakoľko účastníci akcie odbremeňujú breh a koryto Malého Dunaja od odpadkov, ktoré sem doplavila z hlavného mesta rieka alebo sú dôsledkom konania nezodpovedných jednotlivcov. Zamestnancom firmy EY sa podarilo vyzbierať z rieky 2,5 metra kubického odpadu, pričom nikto z nich neskončil vo vode a pri odchode si odnášali úsmev a pozitívnu náladu.

Tomáš Mihóčik z EY sa o akcii vyjadril takto: “V prvom rade by som sa chcel poďakovať za to, že sme sa mohli zapojiť. Rád chodím na splavy a viem koľko odpadkov sa v riekach nachádza. Som veľmi rád, že prostredníctvom Stromu života som mal v piatok možnosť prispieť k tomu, aby sa vodáci mohli plaviť po čistejšej rieke. Čo sa týka organizácie, Strom života ju zvládol na jednotku.”

So svojimi pocitmi sa podelila aj jeho kolegyňa Daniela Ursínyová: “Musím sa priznať, že aj napriek tomu, že už som viackrát v živote na splave bola, nikdy, až do minulého piatku som si neuvedomila, koľko odpadu ľudia po sebe na rieke zanechajú. Preto som mala naozaj výborný pocit, keď som po ukončení plavby videla, koľko práce sme spoločne s kolegami spravili a doteraz ma teší, že sme dostali možnosť túto aktivitu do nášho komunitného dňa zaradiť. Určite by som rada pri čistení Malého Dunaja opäť pomohla aj v budúcnosti!”

V mene Stromu života sa chceme ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným z firmy EY a Nadácii Pontis. Poďakovanie patrí aj nášmu partnerovi Petrovi Petríkovi z Novej Dedinky, ktorý nám zapožičal člny.

Ak by ste mali záujem zorganizovať si podobnú akciu, neváhajte nás kontaktovať.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory