Mladý ekológ v septembri | Strom života

Mladý ekológ v septembri

V priebehu septembra sa členovia Klubu Stromu života Mladý ekológ z Vrábeľ, pod vedením PaedDr. Lenky Krajčovičovej, zúčastnili hneď dvoch zaujímavých podujatí. To prvé im priblížilo židovskú kultúru, ktorá bola súčasťou aj ich mesta, a to druhé malo antidiskriminačný charakter.


Festival židovskej kultúry BABELE
V dňoch od 9.9. do 13.9. 2013 prebiehal vo Vrábľoch Festival židovskej kultúry BABELE. V rámci týchto dní sa členovia Klubu Mladý ekológ zúčastnili jeho jednotlivých podujatí. Prezreli si výstavu fotografií z histórie a súčasnosti Vrábeľ na mestskom  úrade a v Stoličnom dome, prostredníctvom pútavého výkladu získali informácie o Židoch, o ich kultúre a náboženstve, o rodinách, ktoré žili kedysi vo Vrábľoch. Poslednou zastávkou bol  židovský cintorín. V rámci týchto dní tak mohli deti získať  nové informácie a spoznať históriu etnika židovského národa, ktorý žil vo Vrábľoch.

Mladý ekológ na koncerte Bezsvedomie
Bezsvedomie je multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert zameraný na pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho chladu v medziľudských vzťahoch. Ľudia bez rozdielu rasy, pohlavia, veku a národnosti sú čoraz častejšie konfrontovaní s totálnou ľahostajnosťou a prehliadaním takých abnormálnych spoločenských javov ako sú šikanovanie, ponižovanie, urážky, agresivita, nadávky a vystavovaní rôznym prejavom fašizmu a neonacizmu. Nakoľko nám tieto témy nie sú ľahostajné, sme sa aj my, členovia Klubu Mladý ekológ, zúčastnili 27. septembra 2013 predstavenia v podaní profesionálnych hudobníkov obohateného o projekciu plnú motivačných obrazov. V programe odzneli melodické rockové piesne v podaní speváka Roba Šimka. Pozitívne texty piesní priamo korešpondovali s témami, ktoré program postupne otváral. Pútavé motivačné  slovo Romana Nadányiho dokázalo navodiť zážitok, ktorý nás zaujal a donútil k zamysleniu a šíreniu týchto myšlienok ďalej. Program nás oboznámil aj s možnými právnymi následkami, vyplývajúcimi z agresívneho, nemorálneho a ponižujúceho správania, o ktorých si mnohí mladí ľudia myslia, že ich sa to netýka.

 PaedDr. Lenka Krajčovičová, vedúca Klubu Mladý ekológ ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory