Nové číslo Stromu práve vychádza | Strom života

Nové číslo Stromu práve vychádza

S radosťou vám predstavujeme elektronický časopis Strom č.1/2013, ktorý je určený pre detských členov a priateľov Stromu života. Tento časopis Vás bude sprevádzať počas celého školského roku a okrem zaujímavých článkov v ňom nájdete aj zadania súťažných úloh. V tomto čísle môžete nájsť zadanie pre súťaže Spoločenstvo stromov a Zrkadlo duše. Prajeme vám príjemné čítanie.Časopis Strom č.1/2013 na stiahnutie (formát PDF)


Bližšie podmienky eko-výchovnej súťaže Spoločenstvo stromov:
Spoločenstvo stromov je kolektívnou súťažou a je určená pre všetky platné Kluby Stromu života. Aby má byť Klub hodnotený a chce získať diplom, musí zrealizovať aspoň 4 aktivity. Súťažné aktivity sú rozdelené na 2 úrovne náročnosti, pričom Vedúci Klubu prispôsobí výber aktivít schopnostiam členov Klubu.
Výsledky riešenia jednotlivých úloh je potrebné zaslať na emailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu:
Strom života
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Spoločenstvo stromov”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života a meno vedúceho Klubu.
Termín uzávierky súťaže je 31. október 2013. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Fotodokumentáciu prosím netlačte na papier, ale napáľte nám ju na CD alebo zašlite na vyššie uvedený email.
 
zrkadlo duse Bližšie podmienky fotografickej súťaže Zrkadlo duše:
Zrkadlo duše je súťažou pre jednotlivcov – platných členov Stromu života do 18 rokov. Vedúci Klubu môže do súťaže prihlásiť maximálne 2 autorské klasické fotografie alebo digitálne fotografie od jedného člena Klubu. Počet zapojených členov Klubu nie je obmedzený. Autorom fotografie však musí byť dieťa. K vašim fotografiám pripojte aj krátky komentár, čo je na fotografii zachytené a prečo si dané miesto dieťa vybralo. Do súťaže môžete prihlásiť farebné i čiernobiele, klasické aj digitálne fotografie. Pri digitálnych fotografiách nie je nutná ich tlač.
Súťažné diela je potrebné zaslať na emailovú adresu [email protected] alebo poštou na adresu:
Strom života
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Zrkadlo duše”
K súťažným dielam je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života a meno vedúceho Klubu. K jednotlivým fotografiám je potrebné uviesť: meno a priezvisko autora, rok vzniku fotografie, krátky komentár – čo je na fotografii zachytené a prečo si dané miesto dieťa vybralo.

Termín uzávierky súťaže je 15. november 2013. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory