Ekohotelák v akcii II. | Strom života

Ekohotelák v akcii II.

Klub Stromu života Ekohotelák z Piešťan zrealizoval dňa 9. októbra poslednú časť projektu podporeného z Malých grantov Stromu života. Počas exkurzie po Bananskom náučnom chodníku vyzbierali odpadky v okolí chodníka a z náučných tabúľ sa dozvedeli  niečo nové o ich lokálnom prostredí.


Počas exkurzie ich sprevádzal stromácky koordinátor Vlado a  Mgr. Zuzana Luknárová z hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Päť vriec odpadu, ktoré stromáci nazbierali, odviezli pracovníci Obecného úradu Banka, ktorý je správcom chodníka.
Bezprostredná blízkosť Piešťan podmieňuje atraktívnosť chodníka aj pre kúpeľných hostí. Na trase chodníka sú 4 informačné tabule a 2 prístrešky v lokalitách vhodných na odpočinok. Náučný chodník začína na ľavej strane Váhu pri vstupe na Kúpeľný ostrov z Kolonádového mosta, vychádza až do sedla Havran a vracia sa späť cez lúky Ahoj do obce.
Ekohoteláci v rámci projektu na jar vyčistili od odpadu brehy Váhu, absolvovali prednášku o odpadoch spojenú so zaujímavými aktivitami a počas tejto jesennej náučnej exkurzie odbremenili priľahlé lesy od odpadu, ktorý hyzdil okolie náučného chodníka.
V krátkej prezentácii si môžete pozrieť ako to na exkurzii vyzeralo.

nnnnnnn

TU si môžete prečítať predchádzajúci článok o tomto miniprojekte.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory