Envitalent v Ostrave | Strom života

Envitalent v Ostrave

V rámci projektu Envitalent, podporenom Programom Comenius-Regio, sa zrealizovala prvá mobilita zástupcov slovenských partnerov projektu. Navštívili sme Strednú priemyselnú školu chemickú akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostrave. Prešli sme sa priestormi škôl, zúčastnili sa výučbových programov a slávnostného oceňovania nadaných študentov. 


V dňoch 24. a 25. októbra  sa tím projektu Envitalent zložený zo zástupcov MsÚ Banská Bystrica, Gymnázia A. Sládkoviča, ZŠ Ďumbierska a Kancelárie Stromu života v Banskej Bystrici zúčastnil prvej mobility projektu v priestoroch Strednej priemyselnej školy chemickej akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostrave.

V rámci mobility nám riaditeľ strednej priemyslovej školy predstavil špecializované priestory a učebne, v ktorých sme mali možnosť „nasať atmosféru“  tejto  výnimočnej školy a na chvíľu sa zúčastniť tamojších výučbových programov.

Popoludní sa v priestoroch Janáčkovho konzervatória  v Ostrave  uskutočnil slávnostný ceremoniál organizovaný Moravskosliezskym krajom, na ktorom boli vyhlásení a ocenení nadaní študenti a študentské skupiny z celého kraja v oblasti environmentu a ďalších spoločensko-vedných disciplín. Nasledujúci deň nám boli predstavené výučbové programy environmentálnej výchovy v ZOO Ostrava.

Cieľom najbližšieho stretnutia v Banskej Bystrici bude okrem prezentácie partnerských škôl aj problematika vymedzenia kritérií pre výber nadaných detí v oblasti environmentu na základných a stredných školách.

Našim českým partnerom  ďakujeme za získané skúsenosti a už teraz sa tešíme na ich recipročnú pracovnú cestu na Slovensko v decembri tohto roka.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory