Kto býva v húštinách | Strom života

Kto býva v húštinách

V polovici októbra sa členovia Klubu SŽ PLÁNKA z Novosadu zúčastnili zaujímavého podujatia – navštívili CHVÚ (chránené vtáčie územie) Východoslovenská rovina. Ich úlohou bolo monitorovanie rastlín a živočíchov pri sútoku Ondavy a Trnávky.


Malí prieskumníci blúdili lužným lesom pozdĺž najdlhšej východoslovenskej rieky. Objavovali zaujímavé zákutia v regióne svojho domova. V dutinách starých vŕb videli opustené hniezda, v korune duba hľadali žalude. Pozorovali kŕdle žeriavov popolavých pri migrácii na juh. Videli a spoznávali niektoré druhy sýkoriek. Videli volavky popolavé, ktoré sa chystajú prezimovať na tomto území. Pozorovali nálety škorcov a naučili sa rozlíšiť drozdy plavé. Sledovali rybárov pri výlove – a tiež ostrieža, ktorý sa mihal na udici.
Záujem našich žiakov o prírodu je dôkazom, že si k nej budujú pevný vzťah.

Mgr. Kvetoslava Rojtášová, vedúca Klubu Plánka

/kliknutím na fotku sa zobrazia zväčšené v novom okne/

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory