Navštívili sme so starostami a učiteľmi Rakúsko | Strom života

Navštívili sme so starostami a učiteľmi Rakúsko

V dňoch 26. – 27.9.2013 mali zástupcovia samospráv (Chtelnica, Vrbové, Suchá nad Parnou a Modra) a učitelia z týchto samospráv možnosť zúčastniť sa výmenného stretnutia v Trienstingstale, v Dolnom Rakúsku.  Okrem prezentácie nových učebníc, ktoré vytvoril Strom života, mali možnosť pozrieť si  inšpiratívne projekty v oblasti zlepšovania indikátorov udržateľného rozvoja, ktoré sa v Rakúsku realizovali, respektíve realizujú.


skupina 1 skupina2

Stretnutie zorganizovali: Rakúska agentúra životného prostredia,  Dolnorakúske oblastné agrárne oddelenie – oddelenie krajského rozvoja a Sudwind za rakúsku stranu a Strom života za slovenskú stranu. Vo štvrtok začal program uvítaním hostí, predstavením projektu BeFoRe, jeho cieľmi a celým projektovým tímom. Therese Stickler z Rakúskej agentúry životného prostredia spolu s Martinom Weberom zo Stromu života prezentovali výsledky analýzy udržateľného rozvoja v rakúskych a slovenských samosprávach. Elisabeth Hainfellner predstavila fungovanie projektu LEADER Region Triestingtal. Nasledovala Sabine Wolf, ktorá oboznámila zúčastnených s prácou Mládežníckej iniciatívy Triestingtal, množstvom projektov orientovaných na budúcu generáciu a s vynikajúcimi výsledkami, ktoré sa im podarilo dosiahnuť. Poobede bola do programu zaradená návšteva Priemyselnej školy v Berndorfe, kde sa učitelia zo spomínaných samospráv mohli dozvedieť niečo bližšie o ekologickej a zdravej škole. Zástupcovia samospráv si medzitým zašli prezrieť unikátne divadlo v Berndorfe.

workshop1 workshop2

Piatočné doobedie bolo vyčlenené na prezentáciu témy: Možnosti participatícneho procesu v rámci obyvateľstva. Workshop viedla Therese Stickler z Rakúskej agentúry životného prostredia, ktorá má bohaté skúsenosti s participatívnym procesom v Dolnom Rakúsku. Nasledovala slovenská prezentácia zástupcov Stromu života, Martina Webera a Vladimíra Dobiaša, ktorí si  pripravili prezentáciu nových učebných materiálov k environmentálnej výchove pre druhý stupeň základných škôl. Pilotné overenie učebníc sa realizuje v školskom roku 2013/2014 a zapojiť sa môže každý Klub Stromu života. Slovenskému systému vzdelávania kontrovali rakúski partneri. Michael Singraber, starosta obce Kaumberg a Elisabeth Hainfellner, vedúca projektu LEADER Region Triestingtal, oboznámili hostí so vzdelávacou stratégiou a s cyklo-prevádzkou v Dolnom Rakúsku. V poobedných hodinách sa mohli učitelia oboznámiť so školou Rudolfa Steinera v Schönau. Chodbami školy, ako aj exteriérom, ich previedol Wilfried Herold – učiteľ pôsobiaci v tejto waldorfskej škole už vyše desať rokov. Zástupcom obcí sa venoval Mag. Herbert Ferschitz z Úradu pre odpadové hospodárstvo, ktorý zúčastneným predstavil spôsoby separovania odpadov vrátane zapojenia obyvateľstva do týchto procesov v Triestingtale.

workshop3 workshop4

Na stretnutie bolo mnoho pozitívnych ohlasov a nakoľko sme mali so sebou kameru, približujeme Vám atmosféru stretnutia v nasledovnom videu:

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory