Zakliata hora v Lozorne | Strom života

Zakliata hora v Lozorne

Dňa 18. októbra zrealizovali Strom života dve interaktívne prednášky na tému odpad s názvom Zakliata hora pre stromákov – bobríkov zo ZŠ v Lozorne. Deti si zasúťažili, zabavili sa, ale hlavne sa dozvedeli ako treba naložiť s odpadom z domácnosti, ako ho triediť, pripraviť na recykláciu, no hlavne ako odpad minimalizovať či najlepšie vôbec nevytvárať aby nevznikali “zakliate hory” odpadu.


vvvvvvv

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory