2013 november | Strom života

Archív - november, 2013

Zdravé svetlo pre naše deti

V základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevujú aj členovia Stromu života, menili osvetlenie za plnospektrálne prirodzené svetlo. Zamerali sa na triedy a kancelárske priestory, ktoré sú orientované na sever a chýba v nich dostatok denného svetla. Do výmeny osvetlenia boli zapojené aj deti, ktoré mohli nadobudnúť teoretické aj praktické skúsenosti a vedomosti o výhodách plnospektrálneho osvetlenia. S výmenou žiarivkových trubíc mal plné […]

Margarétky v krajine pokladov

Krajina pokladov je program Stromu života zameraný na problematiku ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, na spoznávanie vlastnej regionálnej histórie ako aj významných lokalít regiónu. Zapojili sa doň aj stromáci z Klubu Margarétky z obce Baďan. Zamerali sa na remeslá v minulosti. Najskôr na deti čakali tvorivé dielne, kde sa mohli zahrať na hrnčiarov. Zo slaného cesta vyrábali zaujímavé […]

Bylinkový čaj

Sychravé a chladné jesenné dni priam lákajú posedieť si pri šálke teplého voňavého čaju, ktorý neraz pomôže aj pri rôznych chorobách. Kto sa vyzná v bylinkách a počas roka si ich sám zbiera a suší, nám dá isto za pravdu. Preto aj Stromáci z Brzotína spoznávali liečivé bylinky a samozrejme nechýbala ani ochutnávka čaju. Dňa […]

Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku

Mnohokrát deti “odkladáme” pred televízor alebo počítač z dôvodu, že čas, strávený s nimi v hrách,  sa nám zdá byť premárnený. Neuvedomujeme si, že máme obrovskú moc ovplyvniť v dobrom aj v zlom život a vývoj našich detí. Čudujeme sa, kde sa v nich berie agresivita, konzumné návyky, neochota podeliť sa a spolupracovať s druhými. […]

Fajčenie škodí zdraviu

V týždni boja proti drogám sme na našej škole organizovali aktivity zamerané na primárnu prevenciu drogových závislostí mladej generácie. Prostredníctvom modifikovaných učebných metód boli deťom vysvetlené negatívne dôsledky užívania omamných látok, nielen na telo človeka, ale aj na celkový osobnostný a sociálny rozvoj mladého jedinca. „Mlynčekom šťastia“ sme deťom sprostredkovali tajomstvo zdravého životného štýlu a radosti zo […]

„ZMRKAVIČKY“ v Ludaniciach

Prišla jeseň a s ňou dlhý jesenný večer.  To je tá časť dňa, keď je vonku šero, „zmrkáva sa“ a ľudia sedia doma vo svojich príbytkoch. „ZMRKAVIČKY“ sa začínajú. Ešte sa nesvieti. Iba slabé svetielko vychádza z dvierok pecí a sporákov. A pri tejto predstave sa ocitáme v minulosti, keď  tajomná atmosféra evokovala našich predkov k vymýšľaniu a rozprávaniu […]

Vyhodnotenie súťaže Spoločenstvo stromov 2013

Do tohtoročnej súťaže Spoločenstvo stromov sa zapojilo až 25 našich Klubov. Deti počas riešenia úloh spoznávali a určovali dreviny vo svojom okolí, monitorovali výruby a výsadby v ich obci, tvorili umelecké dielka z materiálov, ktoré ponúka jesenná príroda. Vyrábali papierové darčekové eko-tašky, navrhovali sadovnícke úpravy areálu školy… …ďalej mach-ľovali zelené graffitti, lúštili tajničku a sadili […]

Na račej farme v Sebedraží

Ťažko by sme dnes hádali, koľkí z nás mali šťastie vidieť živého raka riečneho na vlastné oči. Dnes je rak riečny jedným zo štyroch druhov rakov, žijúcich na území Slovenska. Je zákonom chránený a žije len v čistých vodách, takže kde žijú raky – tam si môžete byť istí, že je voda naozaj čistá. O pravdivosti týchto slov […]

Novembrové číslo Stromu a súťaž Deti deťom je tu

Pre november sme si pre Vás pripravili tému využitie druhotných surovín. Pravidelné rubriky s názvom Správy z regiónov a Poklady Slovenska, sme v tomto čísle rozšírili o ďalšie: 5 vecí, ktoré ste nevedeli…, Foto s mottom, Čo robiť a nerobiť, Zviera na pokraji vyhynutia a Hádanky. Na záver nechýba vyhlásenie ďalšej pravidelnej súťaže – Deti deťom. […]

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat sa prvýkrát oslavoval v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. V tento deň nájdeme v kalendári meno František. Svätý František z Assisi bol totiž veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Svetový deň zvierat sa oslavoval aj v Základnej škole s materskou školou v Ludaniciach, v Klube Stromu života MRAVENISKO. Už šiestykrát sa stretli všetci […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory