Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku | Strom života

Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku

Mnohokrát deti “odkladáme” pred televízor alebo počítač z dôvodu, že čas, strávený s nimi v hrách,  sa nám zdá byť premárnený. Neuvedomujeme si, že máme obrovskú moc ovplyvniť v dobrom aj v zlom život a vývoj našich detí. Čudujeme sa, kde sa v nich berie agresivita, konzumné návyky, neochota podeliť sa a spolupracovať s druhými. Deti sú našim zrkadlom…                                                                                              Soňa Vincíková


V predškolskom veku je rýchlosť tvorenia  a počet nových spojení medzi neurónmi neporovnateľne väčší, ako po siedmom roku života. V útrobách mozgu sa odohráva boj o dominanciu medzi neurónmi, vytvárajú sa nové spojenia aktívnych neurónov a nové riadiace neurónové cesty. Podnecuje sa rozvoj dôležitých centier v mozgu, formujú sa celé siete nových neurónových ciest pričom neaktívne neuróny odumierajú, a neaktívne cesty zanikajú. V tejto fáze stimulácie  neurónov sa nachádza odpoveď na otázku – či dieťa dosiahne svoj biologický potenciál alebo nie?
O tejto a množstve ďalších otázok týkajúcich sa rozvoja mozgu v predškolskom veku dostanete odpovede na prednáške neuroendokrinológa Dr. Ranka Rajovića, ktorý vytvoril metodiku NTC (Nikola Tesla Centrum) zameranú na rozvoj biologického potenciálu detí predškolského veku a identifikáciu, ako aj podporu ich nadania.
Prednášky sa budú konať 10. a 11. decembra v Banskej Bystrici a Bratislave. Podrobnejšie informácie uvádzame v pozvánkach.

 

!Termín na prihlášku predlžujeme do pondelka 9. decembra 2013!
10. 12. 2013 Banská Bystrica 11. 12. 2013 Bratislava
Prednáška Dr. Rajovića (Sarajevo, február 2012)

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory