Margarétky v krajine pokladov | Strom života

Margarétky v krajine pokladov

Krajina pokladov je program Stromu života zameraný na problematiku ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, na spoznávanie vlastnej regionálnej histórie ako aj významných lokalít regiónu. Zapojili sa doň aj stromáci z Klubu Margarétky z obce Baďan. Zamerali sa na remeslá v minulosti.


Najskôr na deti čakali tvorivé dielne, kde sa mohli zahrať na hrnčiarov. Zo slaného cesta vyrábali zaujímavé predmety. Aj takouto formou možno oživiť zabudnuté remeslá starých otcov.

A o pár dní si mohli skutočné hrnčiarstvo aj vyskúšať…

V jedno nedeľné popoludnie, sme s deťmi navštívili hrnčiara, ktorý žije v Pukanci, teda blízko našej obce. Pukanec bol veľmi významný svojou keramikou už v 17. storočí. Preto sme náš výlet naplánovali práve sem, aby sme spoznali nielen prácu hrnčiarov, ale aj kultúru nášho okolia, keďže v našej obci nežijú a ani nežili nijakí hrnčiari. Deti si mohli túto prácu aj vyskúšať.

Zo záznamového listu k projektu, ktorý nám poslali, sme sa dozvedeli:

Aké druhy remesiel boli typické pre vašu oblasť a ktoré remeslá pretrvávajú do dnešných dní:
Remeslá v našej obci – košikári, kováči. Nezachovali sa však do dnešných čias. Zistili sme, že v blízkom Pukanci žijú remeselníci dodnes. Venujú sa tvorbe slávnej pukanskej keramiky.

Vaše skúsenosti a dojmy z návštevy remeselnej dielne (charakteristika daného remesla):
Dozvedeli sme sa, ako sa vyrábajú napr. krčahy a ako sa vyrábali v minulosti. Veľmi sa nám páčilo to, že sme si mohli prácu hrnčiara vyskúšať na hrnčiarskom kruhu. Dnes hrnčiari používajú kúpenú hlinu, pracujú s ňou na hrnčiarskom kruhu, ktorý poháňa elektrina. Vypaľujú sa v elektrickej peci pri teplote 980 stupňov. Maľujú ich prírodnými farbami. Pre hrnčiara, ktorého sme navštívili sú typické kvetiny, ktoré na keramiku maľuje. V minulosti používali hlinu, ktorú chodili kopať, museli s ňou však viac pracovať, aby ju zbavili rôznej nečistoty, či kúskov trávy. Pracovali na hrnčiarskych kruhoch, ktoré poháňali nohami. Vypaľovali ich v hrnčiarskych peciach, pri teplote asi 900 stupňov, určovali to podľa farby plameňa. Spotrebovali asi 5 metrov kubických dreva na jednu pec.

Adresa organizácie (združenia, spolku, jednotlivca), ktorá prevádza tradičné remeslo s popisom, o aké remeslo sa jedná:
Tomáš Frank, Štiavnická cesta č. 83, 935 05 Pukanec, Hrnčiarske múzeum Jána Franka. 

Mgr. Veronika Kollárová, Klub SŽ Margarétky, Baďan

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory